Coronacalculator bijzonder handige tool in onzekere ondernemerstijden

Regio IJmond zwaar geraakt door gevolgen coronavirus

Wat is de impact van de coronacrisis op ondernemend IJmond? Heb jij als ondernemer al gebruik gemaakt van de coronacalculator, de bijzonder handige tool die VNO-NCW en MKB-Nederland samen hebben ontwikkeld? En hoe is juist nu de innovatiekracht van de IJmond? ‘Vooral de IJmondiale industrie, visserij en sierteelt worden momenteel hard geraakt. Deze sectoren moeten in hun levensvatbaarheid goed ondersteund worden’, aldus OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer, die wijst op de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de ondernemersvereniging bij VNO-NCW.

Als je als ondernemer mondkapjes of beademingsapparatuur voor intensive cares in ziekenhuizen maakt, dan zal de coronacrisis voor jouw bedrijf een grote groei zorgen. Maar ben je bijvoorbeeld kapper, café- of restauranthouder, dan is jouw pré-corona-klandizie momenteel volkomen verdampt.

Onderzoek corona-impact

De maatregelen die in binnen- en buitenland zijn getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te remmen, hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Natuurlijk is de mate van de coronagevolgen niet in elke branche en regio hetzelfde. Daarom heeft de Rabobank een economisch onderzoek ingesteld. In dit onderzoek, waarvan de resultaten op 9 april jl. zijn gepresenteerd, worden de effecten van de coronacrisis op regionale economieën belicht.

De verwachting voor de totale economische groei in Nederland bedroeg aan het begin van dit jaar nog 1,2 procent. Door de coronacrisis is deze echter omgeslagen naar een verwachte krimp van liefst 5 procent. Belangrijk om te weten is dat de omvang van de gevolgen per sector verschilt. Doordat tevens de economische structuur tussen regio’s verschilt, is de ene regio gevoeliger voor de coronacrisis dan de andere, zo meldt het onderzoek.

Wie worden er het zwaarste getroffen? Regio’s met een groot aandeel van industrie (de verwachte economische industriële krimp door corona is 11 procent), landbouw, bosbouw en visserij (minus 10 procent) en de handel (een aanvankelijke verwachte groei van 2 procent is nu bijgesteld naar min 9 procent) zijn bijzonder gevoelig voor de coronacrisis. Eén van de regio’s die hierdoor flink geraakt wordt, is Groot-Amsterdam, waartoe ook de IJmond behoort. Daarnaast speelt het regionale vestigingsklimaat een rol. ‘Door het tijdelijk en gedeeltelijk wegvallen van agglomeratievoordelen, wordt Groot-Amsterdam waarschijnlijk harder geraakt’, aldus de bank.

'Eén van de regio’s die hierdoor flink geraakt wordt, is Groot-Amsterdam, waartoe ook de IJmond behoort. Daarnaast speelt het regionale vestigingsklimaat een rol. ‘Door het tijdelijk en gedeeltelijk wegvallen van agglomeratievoordelen, wordt Groot-Amsterdam waarschijnlijk harder geraakt’, aldus de bank.'

Gevolgen Tata Steel als motor van de industrie in de IJmond-regio

‘Neem bijvoorbeeld Tata Steel, onze grote industriële speler in de IJmond’, geeft Ton van der Scheer van de OV IJmond als voorbeeld. ‘Bij de staalgigant moest men inventief te werk gaan om de werknemers in de nieuwe 1,5 meter afstand-maatschappij veilig aan het werk te kunnen laten gaan.’ In dit filmpje laat Tata Steel zien hoe de koudbandwalserij op slimme wijze met deze 1,5 meter afstand-materie omgaat.

Maar er zijn op meer vlakken coronagevolgen voor de staalgigant. ‘Omdat veel landen hun grenzen hebben gesloten, kan Tata Steel nu bijvoorbeeld ook geen specifieke kennismedewerkers uit het buitenland halen. Een gevolg daarvan is onder meer dat Tata Steel de ingebruikname van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak, noodgedwongen heeft moeten uitstellen’, weet Ton van der Scheer.

Naar het gebruik van deze fabriekshal werd door de regio juist enorm uitgekeken. Het verwerken van ROZA-slak in platte bakken in de nieuwe fabriekshal is namelijk een belangrijke maatregel uit de Roadmap, waardoor de kans op grafietoverlast voor de regio verleden tijd zal zijn. ‘We vinden het heel vervelend dat dit project is vertraagd, mede omdat dit zo belangrijk is voor de inwoners van Wijk aan Zee’, meldt Tata Steel via haar social media. ‘De bouwkundige werkzaamheden van de hal zijn inmiddels afgerond en het bedrijf stond in de startblokken om de eerste stroom aan ROZA-slak vanaf april 2020 te gaan verwerken in de hal. De ingebruikname van de hal is vertraagd omdat specifieke expertise van een aantal essentiële buitenlandse firma’s niet geleverd kan worden. Deze experts zijn op locatie nodig voor onder meer de begeleiding tijdens de opstartfase van dit volledig nieuwe proces. Door het geldende overheidsbeleid omtrent het coronavirus kunnen de experts van deze firma's de productielocatie in IJmuiden niet bereiken. Zodra de reisrestricties voor buitenlandse leveranciers zijn opgeheven, starten we met de laatste operationele werkzaamheden, waarna de hal in gebruik kan worden genomen’, aldus de staalgigant.

‘De vissers hebben geen normale loondienstcontracten. Dus zij kunnen nu niet, zoals veel andere sectoren, gebruikmaken van de NOW-regelingen. En als je gevangen vis niet verkocht wordt vanwege de compleet gesloten horeca, is dat een probleem’, vertelt de OV IJmond-voorzitter.

Visserij en sierteelt

Ton van der Scheer ziet tevens dat IJmondiale topsectoren als de visserij en sierteelt momenteel zwaar geraakt zijn. ‘De vissers hebben geen normale loondienstcontracten. Dus zij kunnen nu niet, zoals veel andere sectoren, gebruikmaken van de NOW-regelingen. En als je gevangen vis niet verkocht wordt vanwege de compleet gesloten horeca, is dat een probleem’, vertelt de OV IJmond-voorzitter.

De sierteelt zou juist in deze tijd van het jaar moeten floreren. ‘Maar de grenzen zitten op slot, terwijl de wereld de sierteeltmarkt is. Het is dan ook heel belangrijk dat we ons 100 procent inzetten om dit soort belangrijke IJmondiale sectoren overeind te houden’, benadrukt Van der Scheer. ‘Hoe we dat kunnen bereiken? Het is in elk geval essentieel dat de getroffen branches nu genoeg lucht krijgen om zich vol te kunnen focussen om de coronagevolgen te boven te komen. We leven in een tijd dat de overheden knalscherp letten op de milieuproblematiek. Het zou niet alleen fijn zijn, maar is ook noodzakelijk, als de ondernemers zich nu even vol op corona mogen richten. En momenteel even niet zo op de huid worden gezeten wat betreft milieu-gerelateerde zaken. Er zijn nu duidelijk andere prioriteiten, die eerst goed moeten worden opgelost.’

Koop lokaal

Van der Scheer ondersteunt graag acties, zoals de Velsense campagne Ik koop lokaal bij een winkelier van hier. Om lokale ondernemers een steuntje in de rug te geven, hebben de gemeente Velsen en Citymarketing Velsen de website www.bezorgeninvelsen.nl in het leven geroepen. ‘In deze bijzondere tijd moeten we elkaar een beetje extra helpen. Vanwege het coronavirus zijn veel mensen aan huis gebonden en restaurants zijn gesloten. Velsense ondernemers slaan de handen ineen met een creatieve oplossing’, melden de initiatiefnemers op de bezorgeninvelsen-site. ‘Heb je thuis iets nodig uit de winkel of zin in lekker eten? De Velsense restaurants, cateraars, traiteurs, cafetaria's en winkeliers komen naar je toe. Om mensen die thuis zitten te helpen, om voorraden niet te hoeven weggooien en om de inkomstenverliezen van ondernemers te verkleinen.’ Ton van der Scheer: ‘Het is toch een kleine moeite om zo je buurman te helpen in deze crisissituatie. Dat zijn goede impulsen die we mee kunnen geven. En ben je als consument vanwege corona bang dat je in een te drukke winkel komt? Veel kledingwinkels gaan nu ook speciaal voor jou op afspraak open als je alleen wilt winkelen. Doe dat. Zo steun je je plaatselijke winkelier. Dit soort initiatieven verdienen ook navolging in Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Dus koop ook daar niet via internet, maar ga juist naar je plaatselijke winkels.’

Verbindende brainstormsessie in Beverwijk

Ook ondernemend Beverwijk denkt na over hoe te handelen met deze coronacrisis. Zo is bij de Broedmachine onlangs een online brainstormsessie gehouden over hoe de lokale ondernemers het beste met deze uitdagende coronatijd kunnen omgaan. ‘Wij hebben de afgelopen tijd een heel aantal bedrijven en creatieven aan de lijn gehad, over de vraag hoe we op dit moment als broedplaats van meerwaarde kunnen zijn op het bedrijventerrein in Beverwijk’, zo gaf de Broedmachine aan. ‘Één rode draad die daar uit kwam, is dat bedrijven heel graag meer contact willen hebben met elkaar, en dat creatieve ideeën in deze tijd welkom zijn.’

Om te testen hoe zoiets zou gaan, heeft deze broedplaats van creatieve ondernemers en maakplaats in Beverwijk op 15 april jl. een online brainstormsessie voor ondernemingen op het bedrijventerrein gehouden. Vooral ondernemers die graag meer contact met andere ondernemers op het bedrijventerrein beogen, maar ook meedenkers, waren van harte welkom te participeren.

De deadline van deze IJmondiaan lag net vóór deze brainstormsessie, dus resultaten kunnen we hier helaas niet melden. Maar de Broedmachine meldt dat ‘de uitkomsten van deze brainstormsessie gepromoot zullen worden met het thema ‘De innovatiekracht van de IJmond’.’ Mocht de eerste brainstormsessie een succes zijn, dan kunnen later zeker meerdere sessies volgen.

Deze initiatieven passen uitstekend in de Visie Bedrijventerrein Beverwijk en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, dat vorig jaar april is vastgesteld door de Beverwijkse raad. ‘Het doel van deze brainstormsessie is om mensen onderling aan elkaar te verbinden, en om met innovatieve en creatieve ideeën te komen, die we dan op 15 juni, op ons centrale WeMakeThe.City/Beverwijk evenement weer centraal kunnen presenteren. Online, of offline’, aldus de organisatie. Ben je geïnteresseerd? Houd de website www.broedmachine.cc dan goed in de gaten.

Handige tool: de coronacalculator

Ondertussen hebben ook VNO-NCW en MKB-Nederland niet stilgezeten om bedrijven te voorzien van handige, actuele crisistools. Zo hebben deze grote ondernemingsorganisaties op 9 april jl. de coronacalculator gepresenteerd. Deze tool, die digitaal bereikbaar is via www.coronacalculator.nl, berekent voor ondernemers onder meer in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en geeft een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen. Bovendien verzorgt deze tool ondernemers inzicht in hun persoonlijke financiële positie voor de komende periode, dit alles gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens.

Belangrijk om te vermelden is dat de corona-calculator veilig, overzichtelijk en snel in gebruik is. Tevens wordt deze handige digitale hulp op basis van ervaringen en ontwikkelingen verder verfijnd en dagelijks bijgehouden. Zo worden actualisaties in de regelgeving vertaald in de calculator, zodat de ondernemer zijn sommen en aanvragen kan maken op grond van de meest actuele inzichten.

Zo werkt de coronacalculator

Vanaf de homepage van de coronacalculator word je handig naar de juiste informatie begeleid. Naast een pagina met antwoorden op de meest gestelde ondernemersvragen betreffende corona (direct bereikbaar via deze link: https://wegwijzer.coronacalculator.nl/hc/nl), kun je ook berekenen hoe coronaregelingen jouw onderneming helpen. De coronacalculator geeft je als ondernemer daarmee direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. Als je een aantal vragen over je bedrijf hebt beantwoord, krijg je meteen de regelingen te zien die zijn geselecteerd op basis van jouw sector en personeelssituatie. Bovendien zie je op je scherm direct een doorklikbutton hoe je de tegemoetkoming kunt berekenen en aanvragen. Wil je bij de Belastingdienst uitstel van belastingbetaling aanvragen? Of naar aanleiding van de coronacrisis een krediet aanvragen? De handige coronacalculator geeft je supersnel antwoorden en informatie wat er voor jouw specifieke bedrijf mogelijk en beschikbaar is. En wil je zelf een gedetailleerde financiële prognose van je onderneming maken? Bij stap 3 van het totale berekeningsproces (dat je kunt starten via deze link: https://www.coronacalculator.nl/calculator) kun je een uitgebreide liquiditeits-template (in Excel) downloaden en deze vervolgens zelf overzichtelijk invullen.

Via dit platform bieden VNO-NCW en MKB-Nederland de ondernemers ondersteuning in deze onzekere tijden. Door simpel je naam en mailadres achter te laten, houdt de website je verder op de hoogte van coronanieuws en de coronacalculator.

Borgstellingskrediet

VNO-NCW heeft zich recentelijk ook hard gemaakt om de opslag op borgstellingskredieten te laten vervallen. Dat is echter niet mogelijk vanwege de staatssteunregels. Op 7 april is de opslag op deze BMKB-kredieten niettemin flink omlaag gegaan: van 3,9 naar 2 procent. ‘De banken hebben de gelegenheid gekregen om nu, specifiek voor de coronacrisis, extra middelen en kredieten te verstrekken waar de staat garant voor gaat staan’, vertelt Ton van der Scheer. ‘Waarom dat belangrijk is? Een bedrijf moet ten eerste de problemen kunnen overbruggen die het momenteel heeft. Daar helpen de financiële middelen bij waar de overheid zicht garant voor heeft gesteld. Maar ten tweede, moet een bedrijf straks ook de financiële middelen beschikbaar hebben, om later weer te kunnen opstarten en een succesvolle doorstart te kunnen maken. Daarom is het denk ik heel erg nuttig als een ondernemer zich ook realiseert, dat ie er echt wel goed aan doet om bij de banken langs te gaan om kredietverruiming te vragen. Daarom is het mooi dat de opslag op de borgstellingskredieten bijna gehalveerd is.’