Na CO2-reductie aan de slag met circulair

Zo zetten wij Europese subsidie in voor verdere verduurzaming bedrijventerreinen

Sinds jaren werken wij samen met lokale ondernemers en Omgevingsdienst IJmond aan het verduurzamen van uw bedrijf en bedrijventerrein. We kijken terug op de afgelopen jaren, waar grote stappen zijn gezet met internationale partners.

Samenwerken met internationale partners

Wij werken samen met onder andere België, Frankrijk en Engeland om op Europees niveau de landen te verduurzamen. De kennis en kunde en elkaar verder helpen, komen allemaal samen in zogenaamde Interreg projecten. Deze projecten bieden bedrijven in de IJmond de kans om innovatie door te voeren op energie(besparing). Zij worden gefinancierd door Europese subsidies en deels gefinancierd vanuit de lokale gemeenten en de Provincie Noord-Holland. Daarbij kunnen we gebruik maken van expertise van onze projectpartners in Nederland, maar ook van onze Europese buurlanden. Sinds 2017 werken wij aan het project ‘Ports Energy and Carbon Savings’ (PECS) en een aantal maanden geleden zijn wij gestart met het project ‘Upcycle Your Waste’ (UYW).

Ports Energy and Carbon Savings (PECS)

Het PECS-project heeft als doel het terugdringen van CO2-uitstoot bij kleine en middelgrote havens. In ons werkgebied betreft dat gebieden in gemeente Beverwijk en in Velsen. Er is een mooi initiatief uit voortgekomen dat eind 2019 officieel is gelanceerd: GreenBiz Energy.

'We zijn blij met het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit fonds maakt het mogelijk dat wij in de IJmond een grote stap kunnen maken in het reduceren van de CO2-uitstoot', aldus wethouder Floor Bal van gemeente Velsen.

GreenBiz Energy: een lokale energiemarkt

GreenBiz Energy is ontstaan na gesprekken met TNO waarbij wij op zoek gingen naar een oplossing voor het ‘gat’ tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Wij vonden de oplossing in het uitwisselen van lokaal opgewekte duurzame energie tussen verschillende bedrijven op bedrijventerreinen. GreenBiz Energy faciliteert voor haar deelnemers de inkoop en verkoop van elektriciteit.

Indien nodig wordt elektriciteit via de externe handelsbeurs gefaciliteerd. GreenBiz Energy is een lokale energiemarkt die niet alleen voor gebieden in de havens en daaromheen wordt gebruikt, maar inmiddels voor de gehele IJmond beschikbaar is. Wij zijn nu volledig operationeel en een erkende partij op de Nederlandse Energiemarkt.

“We houden de energie binnen de eigen regio en maken slim gebruik van lokale productie en consumptie. Dat zorgt voor verbinding”, aldus wethouder Haydar Erol van gemeente Beverwijk.

Upcycle Your Waste (UYW)

Begin 2020 zijn wij gestart met het Interreg-project Upcycle Your Waste. Het project heeft als doel u als ondernemer bewust te maken van de waarde van uw afval. Afval kan namelijk worden omgezet in een grondstof! Door afval opnieuw mee te nemen in de productie ofwel te hergebruiken ontstaat een circulair proces. Hierdoor worden de afvalstromen in de IJmond tot wel 20% verminderd. Wij zijn op dit moment in de opstartfase van het project. U kunt meer informatie vinden op onze website www.greenbizijmond.nl onder de kop ‘GreenBiz Circulair.’

image
image