Vereniging GreenBiz IJmond:

samen sterk, samen duurzaam!

Wij zijn een vereniging voor en door ondernemers, die u helpt met het verduurzamen van uw bedrijf en uw bedrijventerrein. Wij worden ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en werken bovendien nauw samen met OV IJmond. Onze vereniging richt zich op vier pijlers: GreenBiz Green Deal, GreenBiz Energy, GreenBiz Educatie en GreenBiz Circulair.

GreenBiz Green Deal: de eerste ondertekening

Op 12 februari ondertekenden wij samen met provincie Noord-Holland, gemeente Heemskerk, Omgevingsdienst IJmond en ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen De Trompet en De Houtwegen/Waterwegen de eerste GreenBiz Green Deal. Op het prachtige Chateau Marquette vond de ondertekening plaats. Het was een mooie, interessante dag waarbij we samen met ondernemers hebben gesproken en idee├źn hebben uitgewisseld voor de toekomst.

Met de GreenBiz Green Deal zetten de partijen gezamenlijk stappen om de energietransitie te versnellen naar energiepositieve bedrijventerreinen. Energiepositief wil zeggen dat de terreinen energie gaan opleveren dus meer opwekken dan verbruiken.

GreenBiz Energy: de energiescans worden aangevraagd

De energiescan: een eerste stap naar het verduurzamen van uw bedrijf en bedrijventerrein. Er zijn maar liefst al 170 energiescans uitgevoerd op verschillende bedrijventerreinen in de IJmond. Wat een mooi resultaat! Met een energiescan brengt organisatie Klimaatroute voor u in kaart waar in uw bedrijf energie bespaard kan worden en welke mogelijkheden u heeft voor duurzame opwek van energie.

Wilt u een kosteloze energiescan aanvragen? Bezoek onze website www.greenbizijmond.nl

GreenBiz Educatie: digitale lessen en digitaal solliciteren

Vereniging GreenBiz IJmond is trots op de samenwerking met het Nova College voor de nieuwe opleiding Junior Consultant Duurzaamheid. De combinatie van duurzaamheid en techniek is uniek in Nederland! De lessen gaan digitaal door en ook gaan de leerlingen online solliciteren voor een stageplek bij verschillende bedrijven. Wij zijn nog op zoek naar meer stageplaatsen voor 2021. Heeft uw bedrijf interesse en plek? Neem dan contact met ons op via info@greenbizijmond.nl.

GreenBiz Circulair: de afvalscans

We gaan dit jaar van start met het uitvoeren van afvalscans bij verschillende bedrijven in de IJmond. Met een afvalscan maken wij inzichtelijk welke afvalstromen aanwezig zijn op bedrijventerreinen. Wij maken op basis van deze gegevens een afvalstromenkaart per bedrijventerrein en bespreken met u de kansen voor het hergebruiken van afval tot grondstof. Zo ontstaat er nieuwe bedrijvigheid in de IJmond!

www.greenbizijmond.nl

image