Ondernemers vertellen aan bestuursleden van OV IJmond waarom ze lid zijn en met welk kernwoord (verbinden, behartigen, netwerken en kennisdelen) ze zich het meest verbonden voelen. Peter Herweijer deelt zijn verhaal met bestuurslid Bernard Lensink: ‘Bernard Lensink is Portefeuillehouder Diensten, dus dat lijkt mij een voor de hand liggende gesprekspartner’. Door: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM

‘Ik zie concurrenten als mijn collega’s’

De meeste OV IJmond leden zullen Peter Herweijer kennen als fotograaf vanuit Fotoservice IJmond. Of van zijn werk in het verleden, als luchtverkeersleider. Daar vertelt hij graag en gedetailleerd over. In 1967 startte Peter zijn verkeersleiderscarrière bij de Rijksluchtvaartdienst (nu Luchtverkeersleiding Nederland/LVNL). Tussen 1984 en 1995 was hij namens het Nederlandse Luchtverkeersleidersgilde verantwoordelijk voor de verzelfstandiging van de Nederlandse civiele luchtverkeersleiding.

Peter Herweijer met één van zijn drones en bijbehorende attributen.

Foto: Bianca Egging-Meijer

1. Waar kennen we je van?

In 2003 kreeg hij functioneel leeftijdsontslag, waarna er meer tijd vrijkwam voor zijn grote hobby fotograferen. In 2010 startte hij zijn eigen onderneming. In de eerste instantie als maritiem fotograaf: ‘Er zijn veel overeenkomsten tussen luchtvaart en scheepvaart’. Gevarieerde opdrachten volgden. Zoals tijdens draaidagen foto’s maken op filmsets zoals ‘Michiel de Ruijter’ en ‘Toscaanse Bruiloft’. Dat deed hij in opdracht van de Telegraaf. Vaak werd hij ook gevraagd om mee te spelen als figurant. ‘Dat was perfect, want zo kon ik mooie foto’s maken’. In 2018 maakte hij in opdracht van OV IJmond samen met een collega dronepiloot een dronefilm over de bouw van de sluis, die te zien was in SHIP IJmuiden.

Peter Herweijer tijdens een activiteit van Cluster Zakelijke Dienstverlening.

Foto: Peter Denkema

2. Waarom ben je lid geworden van OV IJmond?

‘Ik had al een netwerk opgebouwd toen ik namens het Nederlandse Luchtverkeersleidersgilde in actie kwam. Ik heb heel wat keren overleg gevoerd met politici uit Den Haag, zoals de toenmalige ministers Neelie Smit – Kroes en Annemarie Jorritsma’.

Na zijn verhuizing van Haarlemmermeer naar IJmuiden zocht hij naar een manier om lokaal een netwerk op te bouwen. Hij had wel rondgekeken bij een andere vereniging, maar dat bleek niet te passen. ‘Dat bleef bij één keer. Ik zocht een manier om hier een netwerk op te bouwen en kwam via Frans Baud, destijds directeur van KVSA, bij de vereniging terecht. Wat ik fijn vind is de hoge gunfactor en de informaliteit’. Peter ziet andere fotografen niet als bedreiging: ‘Ik zie ze juist als collega’s’. Inmiddels heeft hij zich verder gespecialiseerd in het maken van films en foto’s met drones. Een mooie link met de luchtvaart en fotografie. Hij was al vanaf het begin dat de drones in opkomst waren betrokken. En nu volledig op de hoogte van alle regelgeving en de nieuwste technieken.

3. Wat heeft de vereniging je gebracht?

‘Veel contacten’. Met een aantal mensen is hij later samen gaan werken, zoals met Friso Huizinga voor PreSail 2015 en de Havenfestivals. Het werken als freelancer vindt Peter fijn vanwege de vrijheid. Het grote netwerk dat hij in de luchtvaart had opgebouwd, breidt zich nog steeds uit. En naast nieuwe contacten volgen nieuwe opdrachten. Hij heeft affiniteit met het Cluster Jong. ‘Ik vond het heel verfrissend wat Marit Bakker en Friso Huizinga tijdens de oprichting voor ogen hadden. Ze wilden het verschil maken, de verbinding leggen tussen oudere en jonge leden en dat is goed gelukt’.

4. Met welk kernwoord voel jij je hetmeest verbonden?

Peter voelt zich verbonden met kennisdelen. Hij geeft graag informatie over drones: ‘Droneoperaties zijn al tamelijk ingeburgerd, maar het specialisme remote sensing is nog erg in opkomst. 3D-mapping is een toepassing waarmee het mogelijk is zeer nauwkeurige metingen te verrichten van terreinen en gebouwen. Ik kan bijvoorbeeld heel gedetailleerd een gebied in kaart zetten’. Peter wijst op zijn tablet naar een grote rechthoek en wijst vanuit zijn woonkamer naar een stuk duin­gebied. Dat stuk heeft hij tot in detail in kaart gebracht. Interessant dus voor bijvoorbeeld gemeentelijke diensten en project­ontwikkelaars. Maar ook voor agrariërs: ‘Toevallig heb ik recent een cursus afgerond aan de Landbouw Universiteit Wageningen over agrarische toepassingen van drones’. Over activiteiten van Cluster Zakelijke Dienstverlening is hij ook te spreken. ‘Bij de activiteiten die dit cluster orga­niseert wordt kennis gedeeld, maar je kan ook nieuwe mensen ontmoeten’. Dat sluit aan bij het kernwoord verbinden. Peter is dan ook erg positief over de bedrijfsbezoeken die de vereniging organiseert. Geïnteresseerden kunnen netwerken en een kijkje nemen in de keuken. ‘Daar moeten jullie vooral mee doorgaan! Want wat je kunt is één ding, maar wie je kent is net zo belangrijk’. Fotograaf: OV IJmond lid Peter Denkema tijdens een activiteit van Cluster Zakelijke Dienstverlening.