‘Overheid moet Tata Steel IJmuiden beschermen’ (deel2)

‘En vergeet niet de tweede groene ontwikkelingsboog waaraan Tata Steel IJmuiden werkt’, geeft Van der Scheer aan. ‘In 2050 wil het bedrijf geheel CO2-neutraal produceren. Daarvoor wordt nu met man en macht gewerkt om straks, mede dankzij de opwekking van grote hoeveelheden groene stroom, met waterstof als brandstof de staalproductie te gaan uitvoeren. Dat is een mega-operatie, waarvoor je nu alle kennis en medewerkers aan boord moet houden. Voor een eventueel uitgehold Tata Steel wordt het tijdig behalen van deze klimaatdoelstelling een mission impossible. En dat wil je niet.’

Circulaire economie

Henrar wordt in IJmuiden als een belangrijke Nederlandse schatbewaarder van de 102 jaar oude IJmuidense staalgeschiedenis gezien. Een krachtige belangenbehartiger is zeker nu essentieel. Sinds Koninklijke Hoogovens in 1999 met British Steel tot Corus fuseerde, kreeg de IJmondiale staalproducent al buitenlandse inmenging. Het is een economisch huwelijk, waar men in onze regio nog steeds met gemengde gevoelens naar kijkt. Het gevoel is immers dat de financieel florerende Nederlandse tak continu moet opdraaien voor de structureel verliesgevende Britse afdeling. Nadat Corus in 2007 is overgenomen door het Indiase Tata Steel, is de autonome zeggenschap voor wat er in IJmuiden gebeurt, uiteraard nog verder verminderd. Juist een man van stavast als Henrar maakte zich sterk voor de Nederlandse belangen. In India zorgde dat voor wrevel, omdat de 61-jarige Nederlander daar als lastig werd gezien. Hij vormde immers een moeilijk te nemen horde bij de reorganisatieplannen, zoals Tata Steel Europe die voor ogen had. Volgens een officieel persbericht is het opstappen van Henrar vrijwillig gegaan, maar in IJmuiden weet men wel beter.

Bescherming overheid gewenst

Tata Steel speelt derhalve een heel belangrijke, positieve rol op een aantal actuele duurzame terreinen. Dat deze processen vanwege het noodgedwongen vertrek van Henrar nu gevaar lopen, moet onze overheid zich goed realiseren, benadrukt de OV IJmond. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat was ook niet blij met het vertrek van Henrar. ‘Theo heeft zich altijd heel erg zichtbaar ingezet voor de staalindustrie in Nederland en voor de werkgelegenheid in IJmuiden’, zo stelde de VVD-bewindsman medio mei in De Telegraaf. ‘Verder heeft hij een positieve rol gespeeld bij de totstandkoming van het klimaatakkoord.’

Ton van der Scheer is verheugd dat het kabinet het belang van Henrars rol heeft opgemerkt. ‘Maar nu hij er niet meer is, moet de overheid ervoor zorgen dat Tata Steel in zijn kracht kan blijven bestaan. Wat je dan moet doen? Tata Steel IJmuiden losmaken van de verliesgevende Engelse tak natuurlijk - en zo mogelijk ook van India. Voor dat eerste punt zijn zeker kansen, omdat er nu in Engeland een tijdsgeest is, waarbij de Britse overheid graag Britse bedrijven wil redden. Dit is een ideaal moment om van het pijnpunt van de alsmaar verliesgevenede Engelse tak van Tata Steel af te komen. Als dat lukt, krijgt Tata Steel IJmuiden het weer zelf voor het zeggen. Waarna vervolgens Tata Steel IJmuiden, mits voorzien van voldoende financiële middelen, alle gewenste duurzame programma’s ten volle en met kracht kan uitvoeren.’

Deze week is de motie van William Moorlag van de PvdA kamerbreed aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht maximaal te bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en verduurzamen en zo nodig daar onconventionele middelen voor in te zetten.
image