‘Overheid moet Tata Steel IJmuiden beschermen’ (deel 3)

Economische parel

De OV IJmond-voorzitter verwijst hierbij graag naar de overheidsrol ten tijde van de bankencrisis. ‘Toen heeft het bijvoorbeeld een bank als ABN Amro opgekocht en was de overheid daar tijdelijk de baas. Vanaf het moment dat de gewenste doelen waren bereikt, werd ABN Amro weer zo snel mogelijk naar de markt gebracht en kon dit bedrijf wederom zelfstandig door. Deze route zou de overheid, mijns inziens, nu ook met Tata Steel IJmuiden moeten gaan volgen.’ Geld zou hierbij geen probleem moeten zijn. Het kabinet heeft onlangs ook 2 tot 4 miljard euro uitgetrokken om KLM te ondersteunen. Bovendien is de voorname Nederlandse scheepsbouwer Royal IHC recentelijk met overheidssteun van de ondergang gered. Dankzij een aantal grote bedrijven, de steun van banken én de hulp van de overheid, is het bedrijf financieel niet kopje ondergegaan.

‘Royal IHC beschikt over enorm veel kennis, die strategisch zó interessant is, dat andere landen daarover graag de beschikking krijgen. Dat was voor de Nederlandse overheid een grote reden om financieel bij te springen, zodat deze kennis binnen onze landsgrenzen blijft’, zegt Van der Scheer. ‘Tata Steel beschikt eveneens over cruciale knowhow en kennis, die je meer dan graag wilt behouden. Het is net als KLM een economische parel, die in deze moeilijke tijden vanuit overheidswege geholpen moet worden. Er moet hoe dan ook een situatie worden gecreëerd, waarin de zaak strategisch naar de Nederlandse hand wordt gezet.’

Rol Provincie

Van der Scheer kijkt tevens naar de rol van de Provincie Noord-Holland, die onlangs samen met de IJmondiale gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het Programma ‘Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’ heeft opgesteld. Het conceptprogramma is op 19 mei jl. door de colleges van de provincie en de drie gemeenten vastgesteld. Het programma richt zich op het verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid in de IJmond. Bovendien is veiligheid een belangrijk issue waarnaar gekeken wordt. De inhoud zal de komende maanden worden besproken in de Provinciale Staten, de genoemde gemeenteraden, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit de IJmondregio en Tata Steel zelf. Definitieve vaststelling van het programma volgt na de zomer.

Goed definiëren

‘Het wordt een programma waarlangs de provincie Tata Steel wil meenemen of dwingen naar bepaalde dingen’, verwacht Van der Scheer. ‘Het is een vrij lijvig programma, waarbij het essentieel is te definiëren wat men onder alle opgenomen punten verstaat.

Nu wordt een aantal items nog algemeen beschreven, zonder dat er duidelijk staat wat de definitie is. Je wordt op die manier afhankelijk van de willekeur van toekomstige, nieuwe statenleden, die een bepaalde uitleg kunnen gaan geven aan niet goed gedefinieerde afspraken. Daardoor wordt Tata Steel als het ware al op voorhand in een verdedigende rol gedwongen. Dat zou je niet moeten willen als je in een samenwerking naar een betere situatie streeft. Het is daarom essentieel dat alles in het programma glashelder wordt afgesproken. Anders ondermijn je het bestaansrecht van de grote economische IJmondiale motor, die Tata Steel is.’

Onderhandelingspositie

Tata Steel Europe benadrukte op 31 mei jl. dat er geen veranderingen zijn in de afspraken rond de reorganisatie die al zijn gemaakt. Het bestaande werkgelegenheidspact, waarin staat dat er geen gedwongen ontslagen vallen tot oktober 2021, zou daarmee gerespecteerd worden. Verder benadrukt Tata Steel Europe dat er absoluut geen sprake is van een scenario waarin de staalpoot in IJmuiden afgesplitst wordt van het moederbedrijf. ‘IJmuiden heeft veel potentie en binnen Tata Steel is er veel ambitie en commitment om deze, samen met de medewerkers, te verwezenlijken. Een verzelfstandiging past daar absoluut niet bij’, zo was de mededeling. Ton van der Scheer ziet bovenstaande reacties van Tata Steel Europe juist als een eerste stap in de onderhandelingen. ‘Want door nu te poneren van ‘wij willen niet van Tata Steel IJmuiden af, want het is zo’n belangrijk onderdeel voor ons’, zijn ze de waarde van de plant in IJmuiden aan het verhogen. Met andere woorden: als je IJmuiden straks van ons wilt kopen, dan moet je wel flink wat geld gaan bieden.’