Dé opleiding om de wereld een stukje groener te maken

Dankzij ervaring in de praktijk nu in de schoolbanken aan de slag met duurzaamheid

Sinds vorig jaar werken wij samen met het Nova College aan de opbouw van de opleiding 'Junior Consultant Duurzaamheid'. De opleiding is verrijkt door onze kennis en ervaring uit de praktijk. Het Nova College vertaalt deze gegevens naar een duidelijk onderwijsprogramma met theoretische onderbouwing. Hiermee proberen wij de opleiding dusdanig in te richten dat het antwoord geeft aan de behoeften en nieuwste ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven. Wanneer wij terugkijken naar de resultaten van het eerste jaar, kunnen wij nu al een voorzichtige inschatting maken dat zowel het bedrijfsleven als de studenten erg tevreden zijn over de eerste resultaten.

Toenemende vraag naar verduurzaming

Vanaf het begin is Erdogan Ozturk (opleidingsmanager Nova College) aangesloten bij de nieuwe opleiding. 'De interesse om een opleiding te ontwikkelen op het gebied van energietransitie ontstond al aantal jaren geleden' vertelt hij. De vereniging GreenBiz IJmond kwam met de uitdaging om een nieuwe opleiding op te zetten om de energietransitie binnen bedrijven te helpen realiseren en verduurzamen. Een goed streven. Bij deze transitie zijn ook mensen nodig om te helpen. 'Wie gaat dit doen? En in welke vorm?' Deze aspecten zijn meegenomen in de huidige opleiding.

Wat geven wij de studenten mee?

Junior Consultant Duurzaamheid is een driejarige opleiding waarbij het eerste jaar in het teken staat van verkenning van de energietransitie. Hoe kun je energieverbruik verlagen en hoe helpt isolatie hierbij? Er worden diverse excursies en gastlessen georganiseerd die door bedrijven (aangesloten bij vereniging GreenBiz IJmond) verzorgd worden. In het volgende jaar leren studenten het ontwerpen en berekenen van energie installaties. Zij lopen gedurende de opleiding stage bij vier bedrijven. Uiteindelijk zijn zij in staat om te adviseren op het gebied van duurzaamheid en zijn zij klaar om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

Studenten aan het woord

Thomas Boelé, eerstejaarsstudent aan de opleiding, is blij dat hij voor Junior Consultant Duurzaamheid heeft gekozen.

“Het is een unieke opleiding in Nederland en het biedt een combinatie van marketing en sales, maar ook productie” vertelt hij. En ik heb de kans om Nederland een stukje groener te maken.

Thomas is al langer bezig met het thema duurzaamheid. “Wij scheiden afval en ik wijs mijn ouders om meer te doen met duurzaamheid in huis.” Ook hoort hij uit zijn omgeving dat verduurzaming duur is, maar hij ziet dat anders. “Als je je huis goed isoleert dan gaat uiteindelijk je energieverbruik omlaag dus het is een investering.”

Een toenemende vraag en stageplekken

Op dit moment hebben wij op de locatie in Hoofddorp 12 aanmeldingen en in Beverwijk 18 aanmeldingen voor het nieuwe jaar. Een mooie score! Mocht u een stageplek voor één van de studenten beschikbaar willen stellen, neem dan contact op met Jan Boudesteijn. Stagebedrijven zijn bepalend in de opleiding: zij stellen de competenties vast. U ontmoet uw toekomstige werknemer met veel kennis van de energietransitie.

image