Sanquin at Work: Goed werkgeverschap

In de Zaanstreek is een proef gestart waarin werkgevers hun werknemers de kans geven bloed of plasma te doneren onder werktijd. Samen met jouw organisatie faciliteert Sanquin at Work bloed doneren onder werktijd. Het principe is simpel: de werkgever geeft tijd en de medewerker geeft bloed. Erg belangrijk voor de meer dan 300.000 mensen die jaarlijks bloed of plasma nodig hebben.

Zo maak je het voor je werknemers een stuk makkelijker om iets te betekenen voor een ander. Hoe dat er in de praktijk uitziet wordt geheel afgestemd op de wensen en mogelijkheden van jouw organisatie.

Daarom Sanquin at Work:

  • Je stimuleert medewerkers bloeddonor te worden.
  • Je maakt het makkelijker voor medewerkers door hen tijd te geven.
  • Je levert een belangrijke en zichtbare bijdrage aan de maatschappij.
  • Je houdt rekening met de work/life-balans van je medewerkers.
  • Je verbindt mensen en teams door samen iets goeds te doen.
  • Je profileert je (ook extern) als maatschappelijk betrokken werkgever.

Tijd is leven

  • Donors worden gemiddeld 4 keer per jaar opgeroepen voor donatie.
  • Een bloeddonatie duurt gemiddeld 1 uur, inclusief invullen vragenlijst en medische keuring. Het bloed geven zelf duurt 10 minuten.
  • Bloed doneren kan bij een bloedbanklocatie naar keuze van elke medewerker. Dichtbij huis, óf dichtbij kantoor. Dat is nog eens productief werken!
  • Met deelname aan Sanquin at Work bepaalt de werkgever zelf welk deel van deze tijd onder werktijd mag plaatsvinden.

Sanquin zoekt vers bloed!

Na aanmelding voor Sanquin at Work ontvang je input voor jouw communicatiekanalen. Met onder andere een online Sanquin at Work Quiz, een artikel over het belang van bloed geven en mooie visuals maak je een interne wervingscampagne op maat.

Meer informatie en afstemming op maat:

www.sanquin.nl/atwork