Zaanse industrie verenigt zich in Zaanstad Maakstad

Overeenkomst gemeente en Zaanstad Maakstad: Samen werken aan verduurzaming, arbeidsmarkt en mobiliteit

De gemeente en Zaanstad Maakstad hebben een overeenkomst gesloten om samen te werken aan duurzaamheid, mobiliteit en aan de Zaanse arbeidsmarkt. Zaanstad Maakstad is een ondernemersverenging bestaande uit vijftien bedrijven. Dit zijn AAK, Bunge IOLC, Cabot, Cargill, Exter, Forbo, Hansel, JS COCOA, Lassie, Olam, Pieter Bon, Tate & Lyle, Van wijngaarden, Verkade, Z.O.R. Een van de belangrijkste doelen van de samenwerking is het halveren van de CO2-uitstoot in 2030. Uiterlijk in 2050 is het de bedoeling dat de industrie klimaatneutraal is.

Ad van Vugt, voorzitter van Zaanstad Maakstad en directeur van Exter: “Wij staan als stad voor hele grote opgaven op gebied van klimaat en energie, arbeidsmarkt, mobiliteit en verstedelijking. Daar willen wij als industrie een bijdrage aan leveren. Vergroening vergt enorme investeringen en innovaties. Alleen in nauwe samenwerking met elkaar én met de gemeente kunnen we onze doelen bereiken.”

Leefbaarheid verbeteren van de stad

De Zaanse industrie is belangrijk voor de welvaart en de werkgelegenheid in de stad. Tegelijkertijd is de industrie verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de uitstoot in de stad. Verduurzaming is belangrijk om ook op lange termijn te kunnen voortbestaan. Wethouder Economische Zaken Hans Krieger is trots op de samenwerking. “Verduurzaming is niet alleen goed voor het bedrijfsleven maar ook heel belangrijk voor onze inwoners. Voor de leefbaarheid in de stad, voor onze woningbouwopgave, voor innovatie en voor werkgelegenheid. Zo willen we ook op de lange termijn een stad blijven waar mensen met plezier wonen en waar het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen”, zegt Krieger. De vijftien bedrijven verenigd in Zaanstad Maakstad verbruiken met z’n allen ongeveer 80% van de totale energie in de Zaanse industrie. De ondernemersvereniging hoopt dat meer bedrijven zich aansluiten en wil graag uitbreiden tot 20-25 partijen.

Overstap waterstof

“De productieprocessen van de leden van Zaanstad Maakstad gebruiken grote hoeveelheden energie, omdat we hoge temperaturen nodig hebben om onze eindproducten te maken. Naast elektrificatie is met name waterstof de oplossing voor het verkrijgen van deze hoge temperaturen”, zegt Daan Reitsma, directeur van JS COCOA. De industrie onderzoekt daarom op welke manier de overstap van aardgas op waterstof gemaakt kan worden. “Daarnaast wil de industrie restwarmte en reststromen gebruiken om in de toekomst ook huizen en bedrijfspanden op een duurzame manier te verwarmen via het warmtenet. Een integraal energiesysteem met warmte van de bedrijven, geothermie, waterstof en elektriciteit zou een oplossing voor Zaanstad kunnen zijn waar de hele stad ook trots op is”, zegt Van Vugt.

Van links naar rechts: Hans Krieger, Jan Hamming, Ad van Vugt, Eric Nederhand en Daan Reitsma.

Energietransitie levert banen op

Ook op het gebied van mobiliteit en de arbeidsmarkt wordt er al samengewerkt. Door de ligging aan de Zaan heeft de stad een goede uitgangspositie om de aan- en afvoer van goederen nóg meer per boot te doen. Binnen Techlands werken Zaanse bedrijven, overheden en opleiders al samen aan het opleiden van schoolverlaters en zij-instromers voor technische beroepen. “De energietransitie levert ontzettend veel werk op. Maar we moeten wel zorgen dat we de mensen hebben”, zegt Eric Nederhand, directeur van Olam.

Bondgenootschap

Burgemeester Jan Hamming zet zich in om de Zaanse industrie hoog op de agenda te krijgen bij de regering. “In Den Haag wordt met belangstelling gekeken naar onze aanpak. De nieuwe regering heeft veel middelen vrijgemaakt voor verduurzaming en ook op Europees niveau zijn er fondsen beschikbaar. Juist door samen op te trekken, werken we aan kansrijke projecten die in aanmerking komen voor subsidies. Dit is een prachtig voorbeeld van bondgenootschappen die Zaanstad graag aangaat met partijen uit de gemeente”, legt de burgemeester uit.

Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075 5