Wordt u ook opdrachtgever van het Technasium op het St Michael College (SMC)?

Technasium is vormgegeven volgens de technasiumformule, waarbij de docent een coachende rol heeft, er wordt samengewerkt met bedrijfsleven en hoger onderwijs en leerlingen in aanraking komen met talentontwikkeling en een moderne bèta cultuur. Het vak wat gekoppeld zit aan het technasium is heet Onderzoek en Ontwikkeling (O&O).

Wat is het technasium (op het SMC)? Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen werken leerlingen in kleine teams projectmatig aan actuele, echte bètatechnische opdrachten, van echte. Vraagstukken waar men binnen een bedrijf mee bezig is. Vraagstukken waarmee een bedrijf bezig zou wíllen zijn, maar waar deze maar niet aan toekomt of de mankracht voor mist. Vraagstukken waarmee een bedrijf al een tijd in de maag zit, en waar maar geen creatieve oplossing voor komt. Dat zijn voorbeelden van vraagstukken waarmee technasium leerlingen aan de slag kunnen. Door leerlingen een kijkje te gunnen in een bedrijf en aan de slag te laten gaan met een actueel vraagstuk, doen ze veel kennis en indrukken op van deze veelzijdigheid van de bètawereld waardoor leerlingen geïnteresseerd kunnen raken in bepaalde vlakken en daardoor ook op lange termijn instroomtekort op opleidingen en het bedrijfsleven te verminderen. Niet onbelangrijk is de creativiteit en het niveau van technasiumleerlingen. Vaak komen ze namelijk met creatieve, out-of-the-box-invalshoeken, die een uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën en plannen binnen een bedrijf. Daarnaast werken het contact en de samenwerking met de leerlingen verfrissend en stimulerend en levert het energie op bij de betrokken medewerkers. Last but not least: resultaten van O&O-projecten halen regelmatig de regionale media en het kan uw bedrijf dus ook gratis publiciteit opleveren.

Hoeveel tijd kost u dit en wat is uw rol? Contactmomenten 1) Opdracht/probleemstelling formuleren (in samenspraak/-werking met de o&o-docent/leerlingen) 2) De kick-off (uitleg van de opdracht, bekijken van het bedrijf en de huidige situatie) 3) Een tussentijdse evaluatie op school/op locatie/via mail 4) Een eindpresentatie op school/op locatie (dit verschilt per project). 5) Eventueel kunnen leerlingen het bedrijf tussendoor ook nog met vragen benaderen (alleen in overleg).

Met betrekking tot bovenstaande bepalen de opdrachtgever en de docenten (onderbouw) of leerlingen (bovenbouw) samen wat een interessant vraagstuk is. De leerlingen werken de opdracht vervolgens uit, uiteraard in samenspraak met opdrachtgever. De rol van de opdrachtgever hangt samen met bovenstaande contactmomenten. Bij de eindpresentatie treedt het bedrijf dan weer op als beoordelaar of jurylid.

Informatie en contact

Voor meer informatie kunt u mailen naar een van de contactpersonen:

nbeemsterboer@stmichaelcollege.nl nvermeulen@stmichaelcollege.nl evdlaan@stmichaelcollege.nl svdlubbe@stmichaelcollege.nl

7 werelden van techniek

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het een hele uitdaging om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in de techniek. Daarom is die diverse bètasector in 7 afgebakende werelden ingedeeld: de 7 werelden van techniek. Daarmee kunnen leerlingen ontdekken of techniek iets voor hen is. Uitleg over de 7 werelden van techniek In de wereld van Mens & Gezondheid draait alles om mensen beter en gezonder te maken. Mét behulp van de nieuwste technische toepassingen. In deze wereld werkt men aan het ontwerpen, maken, onderhouden en bedienen van medische apparaten en hulpmiddelen. Bekijk de video van deze wereld.

In de wereld van Energie, Water & Veiligheid werken mensen met technische kennis hard aan het oplossen van de problemen van onze aarde zoals luchtvervuiling, en de gevolgen van het veranderende klimaat. In deze wereld zet men zich in voor het veilig en gezond houden van de aarde, het milieu en onszelf. Bekijk de video.

In de wereld van Voeding & Natuur is de grote uitdaging om de steeds groeiende wereldbevolking van genoeg en gezond voedsel te blijven voorzien. Én tegelijkertijd te zorgen dat het in balans met de natuur gebeurt. Hier draagt iedereen bij aan een betere wereld. Bekijk de video van deze wereld.

Wereldwijd moeten we met steeds meer mensen wonen, werken en ons verplaatsen in een krappe ruimte. In de wereld van Wonen, Werken & Verkeer wordt aan deze uitdaging voor de toekomst gewerkt. Bekijk de video.

In de wereld van Ontwerp, Productie & Wereldhandel bedenken, ontwerpen, maken en verkopen we producten en diensten die de wereldeconomie draaiende houden. Om alles op te slaan en te vervoeren zijn mega-magazijnen, vliegvelden en havens nodig. In deze wereld vertrouwt men hiervoor op techniek. Op deze manier wordt er in deze wereld bijgedragen aan de handel over de hele wereld. Bekijk de video.

In de wereld van Digitaal, Media & Entertainment realiseert iedereen zicht dat bijna alles in ons dagelijks leven verloopt via mobiel of computer. En dat we op allerlei manieren steeds meer digitaal met elkaar verbonden zijn. Dat betekent wel dat dit veilig moet kunnen: volop werk voor digi-specialisten dus. Bekijk de video van deze wereld.

In de wereld van Hi-tech & Science wordt voortdurend naar de grenzen van techniek gezocht. En is het de uitdaging om daar zelfs overheen te gaan. In deze wereld werkt iedereen aan nieuwe ideeën die de wereld kunnen veranderen. Bekijk de video.