ZZP-beleid: kunt u het nog volgen?

In 2005 werd de VAR ingesteld om bedrijven, die zzp’ers inhuurden te vrijwaren van werkgeversverplichtingen, zoals inhouding loonheffing en afdracht werkgeverspremies. De VAR was niet verplicht, maar vaak wel geëist door deze bedrijven bij het verstrekken van opdrachten aan zzp’ers. Jaarlijks werd er door de Belastingdienst aan meer dan 400.000 zzp’ers een VAR verstrekt.

Door: Jaap Jong - Advocaat bij Zaan Advocaten

image

Zaan Advocaten

Westzijde 318

1506 GJ Zaandam

075 303 00 10