Toename armoede en eenzaamheid

Veel hulp nodig in Zaanse samenleving

De corona-crisis heeft een aantal kwetsbaarheden in de Zaanse samenleving blootgelegd. Dat is logisch. Het is nu belangrijker dan ooit om samen in te zetten op het versterken van maatschappelijke organisaties. En op specifieke thema’s. Zo groeit het aantal mensen in minima-situaties (armoede) en blijft eenzaamheid een nadrukkelijk aandachtspunt. Er is meer, maar dit zijn voor ons als Zaanse Uitdaging de hoofdthema’s voor onze inzet. De hulp van maatschappelijk betrokken ondernemers is daarbij onontbeerlijk.

Door: Bas Husslage - Manager Zaanse Uitdaging