Plan van aanpak leegstand: werken aan de stad van de toekomst

Minder leegstand van Zaanse winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Dat is het doel van het plan van aanpak leegstand van de gemeente Zaanstad. Aanleiding voor het plan is de Motie Plan van Aanpak leegstand die de gemeenteraad eind 2020 aannam. Wethouder Wessel Breunesse: ‘We willen dat het stadscentrum en de straten eromheen leefbaarder en aantrekkelijker worden. Samen met de eigenaren van panden en Zaanse ondernemers en bedrijven willen we bij gebouwen die langer dan drie jaar leeg staan, actie ondernemen door gesprekken te voeren over de mogelijkheden. Wat mag en kan er met deze panden. Ook gaan we onderzoeken welke maatregelen we op de lange termijn kunnen nemen om leegstand tegen te gaan.’

(tekst gaat verder onder foto)

In oktober 2020 stond 7% van het totale oppervlakte commerciële ruimte in Zaanstad leeg. Dat is minder dan het percentage zogenaamde frictieleegstand dat nodig is om een flexibele bedrijfshuisvestingsmarkt mogelijk te maken. De afgelopen jaren is de leegstand bij bedrijven en kantoren afgenomen. Het aantal leegstaande winkels neemt wel toe: dat ligt tussen de 9% en 11% en neemt toe. De VNG en Locatus voorspellen dat landelijk 30% van de winkels de komende tijd leeg komt te staan. Breunesse: ‘Het is een innovatieve aanpak in Nederland dat we over deze situatie in gesprek gaan met de vastgoedeigenaren. We hebben elkaar hard nodig.’

Veranderend winkelgedrag

Het winkelgedrag verandert. Dat is versterkt door de sluiting van winkels vanwege coronamatregelen. Al eerder wees Zaanstad drie hoofdwinkelgebieden aan: Zaandam Centrum, Krommenie en Wormerveer. Volgens Wethouder Economische Zaken Hans Krieger moet de gemeente samen met vastgoedeigenaren en ondernemers kijken naar wat er nodig is om de winkelgebieden aantrekkelijk te maken en houden voor de consument.

‘De verandering in het winkelgedrag biedt ook kansen voor ondernemers om nieuwe ideeën te ontwikkelen. We zien bijvoorbeeld dat er in de Zaanbocht nauwelijks sprake is van leegstand. Dat hebben de ondernemers daar heel knap gedaan.’

Transformeren naar woningen

De Provincie Noord-Holland heeft na onderzoek twintig stadscentra aangewezen die in aanmerking kunnen komen voor het wijzigen van winkels naar woningen. Het centrum van Zaandam is volgens de provincie kansrijk. Breunesse: ‘We gaan met de provincie verder in gesprek om te kijken of we samen de mogelijkheden kunnen verkennen.

Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075 5