On-evenwaardige en on-gelijkwaardige omgang tussen werkgever en werknemer.

Is dat de basis van ruzies en emotionele onveiligheid op de werkvloer?

Vanuit zijn rol heeft de leidinggevende het ‘voor het zeggen’! Er is in die zin geen sprake van gelijkwaardigheid……..toch? De leidinggevende bepaald immers en kan uiteindelijk zijn dominantie en vetorecht inzetten.

Bij deze ongelijkwaardige rolverdeling is het evenwaardig omgaan met elkaar een noodzakelijke basis voor de emotionele veiligheid.

Door: Coen Splinter - Senior Casemanager / Inzetbaarheidscoach / Ervaringsspecialist

image

Aandacht Arbo

Zeestraat 80, 1942 AS Beverwijk