Paard achter de wagen

‘Never waste a good crisis’. Dit motto is ons op de Zaanse Ondernemersdag nog maar eens goed ingepeperd. Alle managers en dga’s ter plekke knikken op het juiste moment, schudden als dit verwacht wordt, maar ik verdenk de meeste ervan de geest te laten dwalen. Of er op zijn minst het hunne van te denken. Want laten we eerlijk zijn, wat een crisis is voor de één, blijkt opportuun voor een ander.

Door: mr. R. Jacobs - Zaannotarissen