De noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (Now)

Zoals iedereen wel via de media heeft vernomen werd in korte tijd een onvoorzien groot aantal beroepen op de werktijdverkortinregeling (Wtv) gedaan. Die regeling was daar niet op berekend en werd op 16 maart met onmidde­llijke ingang ingetrokken. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now) kwam daarvoor in de plaats.

Door: Jaap Jong - Advocaat bij Zaan Advocaten

image

Zaan Advocaten

Westzijde 318

1506 GJ Zaandam

075 303 00 10