Coronavirus: ondersteuning voor ondernemers

Vanwege de gevolgen van het corona­virus voor veel ondernemers heeft het kabinet steunmaatregelen aan­gekondigd. Hiermee kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen, krijgen zelf­standigen een overbrugging en worden belastingregelingen versoepeld. Ook maken compensatie en extra krediet­mogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Meer over deze maat­regelen leest u op www.rijksoverheid.nl.

Hans Krieger, wethouder Economische Zaken: ‘De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus roept vragen op bij ondernemers. Veel Zaankanters zijn hard getroffen door deze crisis. Ik ben positief over het pakket aan maatregelen vanuit het Rijk om het bedrijfsleven te ondersteunen, waaronder vele ZZP’ers. Vanuit de gemeente doen we er alles aan om het Zaanse bedrijfsleven te ondersteunen in deze moeilijke tijd en de economische schade daar waar mogelijk te beperken. We nemen maatregelen op de korte termijn. Zoals uitstel van betaling van gemeente­lijke belastingen voor ondernemers en inwoners die deze lasten niet meer kunnen dragen. We zullen aanvullende maatregelen nemen voor de langere termijn als dit nodig is.

Meer informatie over Zaanstad op ondernemen.zaanstad.nl

Heeft u vragen over de industrie, bedrijventerreinen, horeca of detailhandel in Zaanstad? Kijk dan op ondernemen.zaanstad.nl en neem contact op met een van onze accountmanagers. Bent u ZZP’er en komt u in aanmerking voor inkomensondersteuning? Houd dan ook deze website in de gaten voor actuele informatie.

Wethouder Hans Krieger van Economische zaken (foto: Bart Homburg)

Advies via Coronaloket Kamer van Koophandel

Voor meer informatie en vragen kunnen ondernemers ook terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/coronaloket. Zoals hoe te handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Aanvullende informatie staat op de site www.mkb.nl/corona.

Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075 5