Thuiswerk en de Arbowet

In januari 2016 werd de Wet flexibel werken ingevoerd. Aanleiding daarvoor was dat veel werknemers graag wilden thuiswerken of flexibele werktijden wilden hanteren. Met deze flexibiliteit kunnen zij werk en privé beter combineren, bijvoorbeeld om de kinderen naar school te brengen of mantelzorg te verlenen aan een naaste. Anders dan bij een verzoek om aanpassing van de arbeidstijd of de werktijd, die ook zijn geregeld in de Wet flexibel werken, hoeft voor afwijzing van een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats geen sprake te zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De wet bepaalt slechts dat de werkgever het verzoek dient te ‘overwegen’. Vier jaar later heeft het corona-virus ertoe bijgedragen dat thuiswerken een enorme vlucht heeft genomen. Waar moet je als werkgever rekening mee houden als de werknemers hun werkzaamheden vanuit huis verrichten?

Door: Jaap Jong - Advocaat bij Zaan Advocaten

image

Zaan Advocaten

Westzijde 318

1506 GJ Zaandam

075 303 00 10