Voorjaarsnota 2020-2024 aangeboden aan gemeenteraad

Het college heeft de voorjaarsnota 2020-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. In deze voorjaarsnota worden geen nieuwe, beleidsmatige keuzes voorgesteld. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen. De eerste is dat de aandacht van de gemeente de afgelopen periode vooral heeft gelegen bij de bestrijding en de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast zijn de (financiële) gevolgen van de coronacrisis nu nog lastig in te schatten. Bovendien hangen die sterk samen met de duur en de lange termijn effecten van corona.

(tekst gaat verder onder foto)

Op 18 juni 2020 zijn de algemene beschouwingen en het Zaanstad Beraad over de Voorjaarsnota. Op 2 juli vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad. “De coronacrisis raakt ons allemaal”, zegt wethouder financiën Hans Krieger. “Het heeft een enorme impact op alles waar we in Zaanstad mee bezig zijn en dus ook op de gemeentelijke begroting. Dat blijkt al uit alles wat er de afgelopen periode vanuit de samenleving op ons af is gekomen. Van ondernemers en culturele instellingen tot meer mensen die een uitkering aanvragen door het verlies van een baan. Niet alleen de maatschappelijke, maar ook de financiële impact voor Zaanstad is groot en stelt ons voor een nieuwe uitdaging. De uitdaging om samen met de gemeenteraad naar de toekomst te kijken en te zoeken naar oplossingen. Dat doen we niet in deze voorjaarsnota. Nu hebben we een “foto” gemaakt van ons huishoudboekje zodat we weten hoe we er nu voorstaan. Duidelijk was al dat we, zelfs zonder de gevolgen van corona, al een structureel tekort zouden hebben. De huidige situatie maakt het zeker niet makkelijker. Het maken van de juiste keuzes wordt de komende periode enkel belangijker”.

Effecten van corona in kaart brengen

De Voorjaarsnota beschrijft de situatie van vóór het moment dat het Coronavirus en de daaropvolgende maatregelen van kracht werden in Nederland en Zaanstad.

De komende maanden zullen worden gebruikt om de effecten van de Coronacrisis op de gemeentelijke begroting in kaart te brengen en deze met de Raad te bespreken, zodat tijdens de vaststelling van de begroting de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Voor de zomer krijgt de raad een brief waarin een eerste indicatie van de gevolgen wordt beschreven.

Keuzes bij de begroting

Krieger: “In aanloop naar de begroting gaan we vooruitkijken. Daarbij moeten we bereid zijn, allemaal, om ambities ter discussie te stellen. We moeten ons realiseren dat dit niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een sociaal maatschappelijke en economische crisis is. De wederopbouw, de manier waarop we onze stad vitaal houden, zal de komende jaren onze primaire aandacht moeten krijgen. Dat kan alleen als we gezamenlijk bespreken wat voor ons van belang is in het Zaanstad van na de crisis”. Op financien.zaanstad.nl is de voorjaarsnota 2020-2024 digitaal terug te vinden.

Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075 5