Ondernemen
is topsport

Net als een topsporter wilt u succesvol zijn in uw vakgebied, u gaat voor een goed resultaat. Onderweg naar dit resultaat komt u enkele hordes tegen. Hordes zoals wet- en regelgeving, belastingen, administratieve en juridische kwesties. Om deze hordes makkelijker te kunnen nemen heeft u een vakkundige coach nodig, een coach die u begeleidt van start tot uw persoonlijke finish.

VANDERLAANGROEP

VANDERLAANGROEP biedt een totaaloplossing voor ondernemers. Wij kunnen u helpen op gebied van accountancy, belastingen, personeel en salaris, bedrijfswaarderingen.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Door: A.E.P. (Annette) Dijkstra AA FFP Accountant | Teamleider

Het kabinet is bezig met een wetsvoorstel om schulden van de dga aan de BV te belasten in box 2 voor zover het totaal van de schulden meer dan €500.000 bedraagt. Het is de bedoeling dat de wet in 2022 in werking treedt.


Voor wie geldt dit?

Het wetsvoorstel geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap (dga). Hier is sprake van als de belastingplichtige, al dan niet samen met de partner, direct of indirect ten minste een aandelenbelang van 5% heeft in een vennootschap. Schulden van bloed- of aanverwanten in de rechte lijn die geen aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap worden toegerekend aan de dga. Hier geldt dat iedere bloed- of aanverwant een schuld van €500.000 aan de vennootschap mag hebben zonder dat dit tot belastingheffing leidt bij de dga.


Worden alle schulden meegeteld?

Alleen de schulden die kwalificeren als eigen woningschuld tellen niet mee. Voor eigen woningschulden die worden aangegaan vanaf 1 januari 2022 geldt dat er recht van hypotheek verstrekt moet zijn aan de vennootschap. Een positieve negatieve hypotheekverklaring die nu veel gebruikt wordt, voldoet dan niet meer. Voor bestaande eigen woningschulden op 31 december 2021 geldt de eis dat recht van hypotheek verstrekt moet zijn aan de vennootschap niet. Het is niet toegestaan om schulden te salderen met vorderingen.


Hoeveel gaat het kosten?

Het deel van de schulden boven €500.000 wordt belast tegen het tarief in box 2. Op basis van het belastingplan 2019 zal de belastingheffing in 2022 26,90% bedragen.

Als een jaar later de schulden niet zijn toegenomen, vindt geen belastingheffing meer plaats. Bij vervreemding van het aanmerkelijk belang wordt het in 2022 belaste bedrag in mindering gebracht op het vervreemdingsvoordeel (vervreemdingskorting).


Leidt de belastingheffing in 2022 tot aflossing van de lening?

Nee, de lening blijft gewoon in stand. Als de dga later dividend uitkeert en deze uitkering gebruikt om de lening af te lossen dan wordt de dividenduitkering gewoon belast in box 2. Verrekening met de betaalde belasting in 2022 vindt niet plaats.


En wat nu?

De consultatieperiode rond het wetsvoorstel is net afgelopen en het wetsvoorstel moet nog ingediend worden bij de Tweede Kamer. Hoe de wet er uiteindelijk precies uit komt te zien, weten we op dit moment dus nog niet. Het is daarom verstandig om te inventariseren of u mogelijk te maken gaat krijgen met belastingheffing in het kader van deze wet en wat uw mogelijkheden zijn om belastingheffing te voorkomen, zodat u tijdig in actie kunt komen als er meer duidelijk is over hoe de wet er precies uit komt te zien. Het aflossen van schulden aan uw BV waar u geen zekerheden voor heeft gesteld is altijd verstandig. Let op dat de aanmerkelijk belangheffing in 2020 stijgt naar 26,25% (2019: 25%). Het uitkeren van dividend in 2019 om schulden af te lossen is dus goedkoper dan dividend uitkeren na 2019.


Wilt u weten of u te maken kunt krijgen met de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap? Onze coaches zoeken het graag voor u uit!


De coaches

M.J.A. (Marco)
Van der Laan
AA RB RV

Accountant, Belastingadviseur, Register Valuator, Vennoot

Lees meer

Marco
Vet
AA RB

Accountant,
Belastingadviseur,
Vennoot
Lees meer

A.E.P. (Annette)
Dijkstra
AA FFP

Accountant, Teamleider
Lees meer

M.N.M. (Marcel)
van Langen
AA RB

Accountant, Belastingadviseur

Lees meer

P.C.J. (Patrick)
Mul
RA

Accountant, Vestigingsleider
Lees meer

V. (Vincent)
Rozemeijer
AA

Accountant, Teamleider

Lees meer

M.P. (Michael)
de Rijk
AA

Accountant
Lees meer

H.G.J.
(Erik)
Jansen

Kantoorleider

Lees meer

M. (Marcel)
Ambagtsheer
RB

Belastingadviseur

Lees meer

M.
Martin
Polder

Relatiebeheerder

Lees meer

S. (Sonja)
De Jong
MB RB

Belastingadviseur
Lees meer

S.P.F. (Siem)
Kuypers
RPP

Beloningsadviseur

Lees meer

M. (Marjolijn) Veldstra- Hoogland RPP

Beloningsadviseur
Lees meer

M. (Miranda) Beentjes

Senior salarisadministrateur

Lees meer

vanderlaangroep.nl