Voedselbank Zaanstreek roept op tot donaties om minima goed te kunnen helpen.

De coronacrisis vraagt van Voedselbank Zaanstreek een aanpassing om de ge-stegen hulpvraag goed aan te sturen. Er wordt hard gewerkt om de instroom van voedsel te kunnen blijven garanderen. Onze toeleveranciers zetten alle zeilen bij om de distributieketen op orde te brengen, dit betekent minder voedselproducten voor ons.

Foto's via Voedselbank

Winkelacties

Ook winkelacties mogen door corona niet gehouden worden. Dit doet een aan-slag op onze voorraden. De Zaanse minimahuishoudens verdienen onze steun, nu meer dan ooit, en wij vragen daarom uw steun.

Minimaal 3 maaltijden

Extra hulpmiddelen, geld en goederen, zijn dringend nodig om onze doelgroep te kunnen blijven ondersteunen. We verstrekken per week ruim 6500 lang houdbare producten, dat is nog exclusief groenten, brood en vlees/vis! We willen onze wekelijkse pakketten voor 270 huishoudens van minimaal 3 maaltijden voorzien.

Veel steun

Tot nu toe konden we al rekenen op veel steun. De gemeente Zaanstad heeft veel aandacht voor de Voedselbank en heeft ons aangewezen als cruciale be-roepsgroep, zodat we onze hulp aan de minder bedeelden kunnen voortzetten. Het Rode Kruis bezorgt tijdelijk pakketten aan huis, aan cliënten die om diverse redenen niet naar een uitdeelpunt kunnen komen. Deze fantastische hulp is onmisbaar. Ook wordt de druk enigszins verlicht door spontane acties van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Er is meer nodig

Om onze kwetsbare doelgroep optimaal te kunnen ondersteunen is méér nodig. Help ons met uw steun op IBAN NL 46 INGB 0000 0151 00 of geef producten voor een maaltijd. Neem contact met ons op via 06 14 00 93 71.