Gemeenten vragen regering om hulp

Ook de gemeente zelf ziet haar inkomsten fors teruglopen. Zo is er een forse terugloop van inkomsten uit gemeentelijke belastingen, zoals de toeristen- en de parkeerbelasting. Tegelijkertijd stijgen de uitgaven voor bijvoorbeeld jeugdzorg en de bijstand omdat meer Zaankanters in de problemen komen. ‘Dat heeft een enorme impact op de begroting. Het Rijk blijft achter met betalingen. Samen met de G-40 gemeenten voert Zaanstad gesprekken hierover met de VNG. Mijn collega-wethouder Songül Mutluer is bestuurslid van de VNG en is hier druk mee bezig. In hoeverre wij ondernemers tegemoet kunnen komen, hangt mede af van de bijdrage vanuit het Rijk’, aldus Krieger.

(tekst gaat verder onder foto)

Wethouder Hans Krieger van Economische zaken (foto: Bart Homburg)

Ruim 3.200 ZZP-ers en kleine ondernemers hebben steun aangevraagd bij de gemeente

Voor ondernemers die door de coronamaatregelen financiële problemen ondervinden, zijn er verschillende regelingen vanuit het Rijk en de gemeente. Kleine ondernemers en ZZP-ers kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. 3.500 zelfstandigen hebben al een aanvraag ingediend. Ruim tweeduizend daarvan hebben inmiddels een Tozo-uitkering gekregen. De gemeente werkt hard aan de afhandeling van de resterende aanvragen. De meeste aanvragen komen uit de handel, horeca, vervoer en de opslagsector.

Maar liefst 76% van de Zaanse ondernemers is ZZP-er en daarvan hebben er vele geen werk meer. ‘Het landelijk gemiddelde is 72%. Zaanstad heeft dus relatief veel ZZP-ers. Dat is een hele kwetsbare doelgroep. Denk aan taxi-chauffeurs, kappers, schoonheidsspecialisten. Die zitten nu (vrijwel) zonder werk door de coronamaatregelen’, zegt Hans Krieger.

De gemeente is soepel met het treffen van betalingsregelingen en het verlenen van uitstel van betaling aan ondernemers met financiële problemen. Huurders van gemeentelijk vastgoed kunnen uitstel van de huurbetalingen aanvragen. In een brief aan vastgoedondernemers heeft het college gevraagd of zij ook coulant willen omgaan met zakelijke huurders met betalingsproblemen.

Meer informatie

Meer informatie over de Zaanse maatregelen vindt u op ondernemen.zaanstad.nl. Hier leest u ook meer over de regelingen vanuit het Rijk.

Op het moment dat de interviews werden afgenomen, waren de nieuwe coronamaatregelen van 6 mei nog niet bekend.

Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075 5