Column

Het ongeluk en het kleine hoekje

De wet bevat met artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek op zichzelf een heldere regeling over werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen: de werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij – samengevat – alle maatregelen heeft genomen om ongevallen te voorkomen of tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De rechtspraak gaat grotendeels over de “tenzij-situaties”; werkgevers proberen dan met een beroep hierop aansprakelijkheid af te weren dan wel de schade niet geheel voor hun rekening te laten komen. Echter, het element “in de uitoefening van zijn werkzaamheden” behoeft ook aandacht, want dit is constitutief voor de werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

Door mr. Peter Wieringa

Zaan Advocaten

Westzijde 318

1506 GJ Zaandam

075 631 31 21

075 303 00 10

www.zaanadvocaten.nl