Onderwijsconvenant Zaanstad getekend door samenwerkende partijen

Vandaag, vrijdag 5 juli, tekenden AZ, een aantal Zaanse voortgezet onderwijsbesturen en de gemeente Zaanstad een onderwijsconvenant. Centraal in dit convenant staat de samenwerking tussen deze partijen. Van belang is om voor leerlingen die de jeugdopleiding van AZ volgen en op een Zaanse Voortgezet Onderwijs-school staan ingeschreven, een optimale balans te creëren. Zodat de leerlingen zich zowel goed kunnen focussen op enerzijds hun topsportopleiding bij AZ en anderzijds hun schoolopleiding binnen het onderwijs. In 2015 werd al eerder zo’n convenant opgesteld en dit convenant is geoptimaliseerd.

Foto: Van links naar rechts: wethouder Sport, Gerard Slegers, rector St. Michael college, Elly van Eerden, Algemeen Directeur AZ, Robert Eenhoorn ondertekenen het onderwijsconvenant

In het onderwijsconvenant is terug te vinden welke afspraken de partijen met elkaar hebben gemaakt over onder andere studiebegeleiding en afstemming tussen de scholen en AZ. AZ heeft twee studiebegeleiders in dienst om te borgen om op deze manier de scholing van de jonge voetballers op het niveau te houden dat verwacht wordt van hen en andere leeftijdsgenoten.

Topsport combineren met onderwijs

Wethouder Sport, Gerard Slegers: “Talent moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen via de mogelijkheden die de geselecteerde jeugdspelers bij AZ krijgen. En sport op topniveau uitvoeren geeft heel veel levenservaring. Maar net zo belangrijk is om deze talenten de kennis mee te geven die van nut en noodzaak zijn voor de rest van hun leven.”

Goede samenwerking

“We zijn blij dat we deze overeenkomst hebben kunnen verlengen”, reageert Algemeen Directeur AZ, Robert Eenhoorn. “De goede samenwerking tussen de scholengemeenschappen, de gemeente Zaanstad en AZ draagt bij aan de ontwikkeling van onze jeugdspelers, zowel op het veld als in de schoolbanken.”

In de praktijk

Om het onderwijs en de trainingen en wedstrijden goed op elkaar aan te laten sluiten, is het van belang om te kijken naar de lesroosters, het aantal lesuren functioneel te gebruiken, maatwerk te leveren in de onderwijsprogramma’s en zaken nog beter te digitaliseren. Zo kunnen de jeugdspelers optimaal presteren, zowel op het veld als in de schoolbanken. Topsport en onderwijs laten samenwerken en elkaar versterken.

De scholen die zich aan dit convenant hebben verbonden:

Stichting OVO Zaanstad, Stichting ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs en Onderwijsstichting St. Michaël College