Column

Slapende dienstverbanden

Ik schreef al eerder over slapende dienstverbanden. Zo’n dienstverband ontstaat als de werkgever na afloop van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte na twee jaar, de arbeidsovereenkomst niet beëindigt. Het voornaamste argument van werkgevers voor het slapend houden van een dienstverband is dat zij de betaling van de transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling wegens arbeidsongeschikt als zeer onrechtvaardig ervaren. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers op grond van de Wet compensatie transitievergoeding met terugwerkende tot juli 2015 van het UWV compensatie krijgen voor de door de werkgever aan de werknemer betaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte. Werkgevers hebben hierdoor minder belang bij het slapend houden van een dienstverband. Desondanks weigerden veel werkgevers hun medewerking aan de beëindiging van het dienstverband, met name omdat zij er weinig voor voelden de vaak hoge transitievergoedingen voor te schieten.

Door mr. Peter Wieringa

Zaan Advocaten

Westzijde 318

1506 GJ Zaandam

075 631 31 21

075 303 00 10

www.zaanadvocaten.nl