Voorwoord

Het geheim…

Zo, de laatste digitale editie van Zaanbusiness voor dit jaar al weer. We zien een stijgende lijn in het aantal adressen dat hem ontvangt, in de gemiddelde leestijd en in de hoeveelheid clicks. Dat is positief. Mooi is wel om te zien én te horen dat er ook nog steeds een grote groep is die toch liever papier in zijn of haar handen heeft. Ook die groep blijven we uiteraard gewoon bedienen. Vanaf volgend jaar voegen we extra loot toe aan de Zaanbusiness boom. Eén waarvan we grote verwachtingen hebben en ook een waarover we vanuit de eerste focusgroep veelbelovende reacties ontvangen. Wat het is? Dat houden we nog even geheim, maar u gaat er binnenkort zeker meer van horen en zien!

Door Marco Bleeker


marco@zaanbusiness.nl