Aanbesteding Zaanbrug krijgt vervolg

Eind vorig jaar heeft de provincie Noord-Holland aan vijf geselecteerde marktpartijen gevraagd een aanbieding te doen voor de vernieuwing van de Zaanbrug. Uiteindelijk hebben twee partijen dat gedaan. Uit toetsing van deze aanbiedingen is gebleken dat geen van de partijen de werkzaamheden binnen de gevraagde voorwaarden en het maximale budget van 13,75 miljoen euro uit kunnen voeren. Omdat de provincie, de gemeenten Zaanstad en Wormerland en de twee marktpartijen mogelijkheden zien om er samen uit te komen, gaan zij hierover met elkaar in gesprek.

Aanbesteding Zaanbrug

De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer dateert van midden jaren zestig van de vorige eeuw en kan de huidige en toekomstige verkeersstromen op en over de Zaan tussen Wormer en Wormerveer onvoldoende verwerken. Daarbij is de doorvaartbreedte te smal. Bewoners dachten actief mee over de uitstraling van de nieuwe Zaanbrug. De uitkomst was een ontwerp voor een traditionele ophaalbrug, die past in de historische omgeving langs de Zaan. Op basis van dit ontwerp is op 30 oktober 2018 de aanbestedingsprocedure gestart. Het resultaat van deze procedure is twee aanbiedingen die het maximale budget overschrijden.

Optimistisch

Op basis van de verkennende gesprekken tussen de provincie en de twee marktpartijen is besloten samen in gesprek te gaan om alsnog tot een succesvolle afwikkeling van de aanbesteding te komen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar mogelijke optimalisaties met betrekking tot de technische eisen en voorwaarden. Alle betrokken partijen zijn optimistisch over de uitkomst van de onderhandelingen. De provincie verwacht begin volgend jaar hierover duidelijkheid te hebben

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan!’ dat tot doel heeft de bevaarbaarheid van de vaarweg te verbeteren. De Zaanbrug verbindt Wormer en Wormerveer en is eigendom van de gemeenten Zaanstad en Wormerland. Door vergroting van de doorvaartbreedte van de Zaanbrug van 12 naar 16,5 meter en een hogere vrije doorvaarthoogte blijft in de toekomst een vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer gegarandeerd.

Meer informatie

Met vragen over het vernieuwen van de Zaanbrug kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800- 0200 600 (gratis) of per e-mail vaartindezaan@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.NieuweZaanbrug.nl of Twitter (@NieuweZaanbrug).