Economische bijdrage van 6,9 miljard euro
Over zes jaar wil Tata Steel jaarlijks vijf miljoen ton minder CO2 uitstoten. Met deze vermindering compenseert het bedrijf dan de CO2-voetafdruk van 385.000 Nederlanders per jaar. Bovendien wil het staalbedrijf ook circulaire stappen maken door meer oud staal een tweede leven te geven. ‘Vanaf 2030 verhogen we onze inzet van schroot van 17 naar zo’n 30 procent. Dat komt overeen met 65 miljard blikjes, waar per blikje 13 gram staal in zit. En dat is weer circa 25 jaar aan blikjes die we gaan recyclen en nieuw op de markt brengen’, zo geeft Tata Steel aan. ‘Omdat we meer recyclen, hebben we ook minder primaire grondstoffen nodig. Minder gebruiken betekent ook minder voorbewerken. En dat zorgt ervoor dat we ook schoner kunnen produceren.’
Naast duurzame winst, denkt het staalbedrijf ook economisch te kunnen profiteren van de vergroening van het productieproces. ‘De bijdrage van Tata Steel aan de Nederlandse economie was in 2022 zo’n 4,3 miljard euro. Deze bijdrage stijgt in de toekomst met liefst 59 procent naar 6,9 miljard euro in 2037. Dit dankzij onze Groene Staal-investeringen, meer lokale toeleveranciers en meer inzet van schroot’, aldus het bedrijf.

Veel positieve effecten
Het nieuwe Groene Staal-productieproces gaat volgens Tata Steel vijf positieve effecten opleveren. Naast minder CO2-emissie en dus een gezondere leefomgeving, draagt de verduurzaming tevens in belangrijke mate bij aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Bovendien biedt een eigen staalfabriek in Nederland strategische onafhankelijkheid in tijden van geopolitieke onzekerheden. Daarnaast zorgt Groen Staal voor hoogwaardige werkgelegenheid en ten slotte ook voor een toenemende economische bijdrage aan de regio IJmond én Nederland.

Inspirerende bijeenkomst
De aanwezige OV IJmond-leden waren zeer geïnteresseerd in het verhaal van Tata Steel. Ze stelden vragen over belangrijke onderwerpen en thema’s zoals de beschikbaarheid van aardgas, het gebrek aan waterstof en de stappen die worden ondernomen op het gebied van gezondheid. De ledenlunch was dan ook een belangrijke en tevens inspirerende bijeenkomst voor de aanwezige ondernemers, die geïnteresseerd zijn in de toekomst van de IJmond en de rol die Tata Steel daarin speelt.
Tijdens zijn slotwoord sprak Leen Wisker uit dat OV IJmond het belangrijk vindt dat Tata Steel als grootste banenmotor van de IJmond behouden blijft. ‘Maar dat dit wel gebeurt in combinatie met Groen Staal en een leefbare omgeving’, aldus de voorzitter, die zich ook richtte tot de aanwezige OV IJmond-leden. ‘Als jullie het van belang vinden data Tata Steel blijft, spreek je dan ook uit. Als OV IJmond willen wij die handschoen in elk geval graag oppakken.’

Belangenbehartiging IJmond in Europa
Tijdens de ledenlunch sprak ook Brigitte van den Berg. De D66-politica, die al jarenlang in Beverwijk wethouder economie en duurzaamheid is, zal komende juni meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen. Leen Wisker is verheugd over Van den Bergs politieke ambities. ‘Brigitte presenteert zich als kind van de IJmond en geeft aan dat ze zich ook in Europees verband sterk wil maken voor de IJmond. Waarbij zij ook het belang van Tata Steel en ons sterke economische ecosysteem kan behartigen. Wij ondersteunen Brigittes kandidatuur voor een zetel in het Europese parlement dan ook van harte.’’