COLUMN

De vrijmibo als arbeidsvoorwaarde is sneu

Als je een vrijmibo (de vrijdagmiddagborrel) nodig hebt om aantrekkelijk te zijn als werkgever, dan doe je iets niet goed. Sterker nog, als je dit terug laat komen in je vacaturetekst, ben je wel onderscheidend. Maar val je in de categorie ‘sneu’. Want, beste werkgever, even reflecterend: het Covid tijdperk heeft veel (in)genomen maar ook veel gegeven. Het heeft met name inzicht gegeven. Bij de medewerker zelf! En daar heb je mee te maken.

Waar we voor 2020 nog een aangename verblijfplaats van de (kantoor)werkplek wilden maken door het mooi ingerichte bedrijfsrestaurant, het dartbord, de tafelvoetbal en de vrijmibo als instituut, is dat thans verleden tijd. Waar voorheen er vooral werd gestuurd op aanwezigheid, is vandaag output de norm. De kernvraag van nu is: wat is je toegevoegde waarde? Voor de meesten werd deze vraag – waarvan we niet wisten dat we die hadden – positief tijdens de Corona periode beantwoord doordat we vooral de resultaten met elkaar deelden. En dat heeft het nieuwe inzicht gegeven. Vooral het zelfbewustzijn van de medewerker kreeg een ‘boost’: met mijn resultaten doe ik er toe.


Dit vraagt een andere wijze van aansturen. Hoe raak je de medewerker om zijn of haar bijdrage zo goed mogelijk te laten zijn? Daar is een generiek antwoord op. Een antwoord dat voor iedereen van toepassing is en werkt. Het antwoord is: aandacht! Onverdeelde aandacht. Iedereen wil gehoord en gezien worden. Dus beste manager, stop met de excuses dat je het te druk hebt om deze aandacht te geven. Maak met jezelf de volgende afspraak: plan in je agenda dagelijks een uur (of twee) voor spontane gesprekken. Dan heb je er echt tijd voor. En geef tijdens deze (een op een) gesprekken 100% aandacht. Geen spiedende blik naar de laptop of smartphone. Dit geeft je medewerker het gevoel niet belangrijk genoeg te zijn en doet daarmee afbreuk aan je oprechte intentie als peoplemanager een goed luisteraar te zijn. Niet voor niets wordt telkens bevestigt in de praktijk dat medewerkers blijven of juist weggaan omdat de relatie met de manager zo goed of slecht is. Beste leidinggevende: dit is geen keuze, dit is bittere noodzaak om je medewerkers te behouden.


Daarnaast is het thuiswerken een belangrijke voorwaarde geworden in de huidige of volgende baan. We hebben gemerkt dat het heel fijn is om het privéleven samen te kunnen laten gaan met het werkleven. Dat het oké is als je tussen 9 en 17 uur de kinderen naar de voetbal brengt. Dat het oké is om op dinsdagavond je mail te doen. Natuurlijk blijft de sociale functie van werken ook een essentieel onderdeel. Daarom zie je in toenemende mate dat de moderne werkplek vooral de functie kent van samen komen. Om te socialiseren en te creëren. De uitwerking van de ideeën doen we dan weer in onze ‘eigen tijd’ en vooral op onze ‘eigen plek’.


Zeg nu zelf: zat jij altijd op de vrijmibo te wachten?

Olof Frankfort

Frankfort HRM