Wijken verbeteren en dromen waarmaken

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad: “Met het geld uit de Regio Deal kunnen we, samen met onze inwoners, stappen zetten om de wijken te verbeteren. Zo gaan we een loket in de wijk maken waar inwoners terechtkunnen met vragen over werk en opleiding. Ook willen we bijvoorbeeld investeren in scholen en schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen leren in een prettige en groene omgeving. Uiteindelijk werken we er samen aan dat iedereen zijn dromen kan waarmaken en daar draagt de Regio Deal ook aan bij.”


Speerpunten

Betere woningen, meer groen in de wijk, betere kansen voor kinderen, minder criminaliteit. Het zijn een paar voorbeelden van speerpunten binnen de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen. Hiervoor werd in een eerdere Regio Deal al een aanzet gegeven en dit kan nu verder worden uitgebouwd. De samenwerking versterkt bovendien de plaatsgebonden aanpakken, zoals pact Poelenburg-Peldersveld in Zaanstad en Aanpak Noord in het Amsterdamse stadsdeel.

Oostzaan zet met name in op de thema’s Leefkwaliteit en groene omgeving enerzijds en Veiligheid en ondermijning anderzijds. Burgemeester Marvin Polak: “In de stedelijke omgeving van dit gebied is verblijven in groen extra belangrijk. De natuur geeft ontspanning en moet toegankelijk zijn voor alle inwoners van onze regio. Daarnaast wil Oostzaan beter samenwerken met Amsterdam en Zaanstad om criminaliteit tegen te gaan en een waterbedeffect te voorkomen.”


Participatie

Op dit moment werken Noord, Zaanstad en Oostzaan aan een concrete invulling van de plannen, waarbij ook participatie een belangrijke rol speelt. Wethouder Melanie van der Horst (Aanpak Noord): “Met deze Regio Deal kunnen we de Aanpak Noord aanvullen en versterken. We zien dat betrokkenheid van bewoners en ondernemers cruciaal is bij de Aanpak Noord, dus ook bij de Regio Deal luisteren we naar de stem van de bewoners van de regio. Veel projecten die we uitvoeren komen dus ook van hen. Het zijn projecten waarbij het resultaat snel merkbaar is en waaraan bewoners zelf ook hun steentje bijdragen.”