TIPS & ADVIES

Wettelijk minimum uurloon per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor het eerst een wettelijk minimumuurloon. Waar tot op heden de fulltime arbeidsduur bepalend is voor het minimumloon per uur, zal dat vanaf 2024 dus niet meer het geval zijn.

Waarom geldt nu een wettelijk minimumuurloon?

Tot 2024 geldt een wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Ongeacht het aantal uren van de fulltime werkweek. Daarmee heeft een werknemer met een fulltime 40-urige werkweek een lager uurloon dan een werknemer die fulltime 36 uur per week werkt. Immers, voor hetzelfde maandloon werkt de ene werknemer meer uur per maand dan de andere. Om dit oneerlijke verschil op te lossen, is een uniform, wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dit zal gevolgen hebben voor de loonberekeningen en uw loonkosten.


Een wettelijk minimum uurloon heeft ook effect op huidige salarissen boven het wettelijk minimumloon

Mogelijk krijgen uw de medewerkers uitbetaald volgens de salaristabel van een CAO. De laagste schalen uit de salaristabel zijn meestal gebaseerd op een niveau rond het wettelijk minimumloon. Deze lonen kunnen per 1 januari 2024 worden ingehaald door de invoering van het minimumuurloon, wanneer de fulltime arbeidsduur uit de CAO meer dan 36 uur per week bedraagt. In plaats van de (minimum) CAO-lonen moet u dan een hoger salaris uitbetalen, dat gebaseerd is op het uniforme, wettelijk minimum uurloon.

Houd dus goed in de gaten of u vanaf 1 januari 2024 niet onbedoeld salarissen uitbetaalt, waarbij het uurloon onder het wettelijk minimum ligt.


Hoe verwerk ik het wettelijk minimumuurloon in de loonadministratie?

Hoofdregel is dat een werknemer iedere maand of 4-wekenlijkse periode het aantal gewerkte uren maal het voor hem wettelijk minimumuurloon ontvangt.

Het is ook nog altijd toegestaan om een vast bedrag per maand of per 4-weken af te spreken op basis van het wettelijk minimumuurloon, wanneer sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Dit moet in een CAO of schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.


U kunt de volgende formule gebruiken om de salarissen opnieuw te berekenen:
(aantal arbeidsuren in het kalenderjaar / 12 ) x minimumuurloon


Het aantal (te verwachten) arbeidsuren, meestal berekend op basis van werkweken van maandag tot en met vrijdag, hoeft niet ieder jaar gelijk te zijn. Kalenderjaren met 260, 261 of 262 komen voor.

Houdt u rekening met het werkrooster bij het berekenen van het aantal arbeidsuren in een jaar, om te voorkomen dat u een te laag bedrag per maand vaststelt. Ook bij indexatie van het wettelijk minimumuurloon past u het vaste salaris aan.


In een voorbeeld:

Het kalenderjaar 2024 (schrikkeljaar!) heeft 262 werkbare dagen (maandag tot en met vrijdag).

Bij een 40-urige werkweek geldt een werkdag van 40 / 5 = 8 uur.

Het jaar 2024 heeft daarmee 262 x 8 = 2.096 arbeidsuren.

Het vaste bruto maandloon per 1 januari 2024 wordt: 2.096 uur / 12 x € 13,27 =
€ 2.317,83


Het huidige minimumloon bedraagt, ongeacht het aantal arbeidsuren, € 1.995,- bruto.

De werknemers met een 40-urige werkweek krijgen daarmee een loonsverhoging van
​​​​​​​€ 322,83 bruto per maand. Dit is stijging van ruim 16%!

Bereken de loonkostenstijging door in uw tarieven

Het is verstandig om de salarisverhogingen die u mogelijk naar aanleiding van de invoering van het wettelijk minimumuurloon moet invoeren, mee te nemen in uw bedrijfscalculaties en door te berekenen in uw uurtarieven voor 2024.


Is het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 voor iedereen hetzelfde?

Het minimumuurloon bedraagt vanaf 1 januari 2024 € 13,27 bruto. Dit uurloon geldt voor personen van 21 jaar en ouder. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt een minimum jeugdloon en voor leerlingen die het praktijkdeel van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) in uw onderneming volgen, geldt een eigen leeftijdsafhankelijk wettelijk minimumuurloon. Let op: een CAO kan verplichten om hen een hoger bruto uurloon uit te betalen! De bruto uurlonen op een rij:

Het minimumuurloon zal op 1 juli 2024 worden geïndexeerd.


Tenslotte

Kunt u advies gebruiken bij het berekenen van de bruto lonen of bij het opstellen van de loonkostenberekeningen per 1 januari 2024, dan zijn onze coaches u daarbij graag van dienst.

Marjolijn Veldstra-Hoogland RPP

Beloningsadviseur


Assendelft

Oranjeboomkade 1 | Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59

assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude

Kokkel 20, 1723 ZH

0226 31 33 76

noord-scharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend

Wormerplein 111 | Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02

purmerend@vanderlaangroep.nl

vanderlaangroep.nl