OV IJMOND

OV IJmond stimuleert groene vorm van mobiliteit voor regionaal bedrijfsleven

IJmond Bereikbaar maakt de IJmond duurzaam bereikbaar 

Ondernemers vinden duurzame mobiliteit vaak belangrijk. Maar veel regionale entrepreneurs weten niet wat er mogelijk is met deelauto's, leasefietsen en welke kosten je er zelfs mee kunt besparen. ‘Neem contact met ons op. Wij bieden je graag een kosteloos adviesgesprek aan’, zegt Nick Ruiter, programmamanager van IJmond Bereikbaar. ‘Via de gratis mobiliteitsscan geven we elke IJmondiale ondernemer een helder inzicht in de kansen en mogelijkheden van duurzame mobiliteit.’

Veel ondernemers en werkgevers willen hun mobiliteit verduurzamen, maar waar begin je? Minder auto’s, schone brandstof, thuiswerkbeleid, fietsen? ‘Met de mobiliteitsscan krijg je inzicht in wat werkt voor jouw specifieke organisatie en waar de kansen liggen’, vertelt Ronald Vierkant, mobiliteitsmakelaar voor het programma IJmond Bereikbaar.

Zo werkt het
‘In vijf stappen gaan we van plan naar aanpak. Bij stap 1 kom ik of een collega langs voor een kennismaking en oriënterend gesprek. Daarbij worden de ambities en wensen van jouw organisatie op gebied van duurzame mobiliteit besproken en het proces van de mobiliteitsscan uitgelegd. Vervolgens doen we een nulmeting. Hierbij wordt bekeken welke regelingen en faciliteiten er beschikbaar zijn en hoe de werknemers hiervan gebruikmaken. Denk aan thuiswerken, spits-mijden, fiets/e-bike, openbaar vervoer en de auto. Stap 3 is de inspiratiesessie. Hierbij wordt inzicht verkregen in de potentie om werk- en reisgedrag te verduurzamen. Vervolgens wordt het plan van aanpak samengesteld, inclusief heldere doelen, acties en een tijdpad dat past bij jouw organisatie. De laatste stap betreft de uitvoeringsfase. Dan kun je kennismaken met verschillende producten en leveranciers die bewezen succesvol zijn.’
Veel bedrijven zijn zeer te spreken over de mobiliteitsscan. ‘Omdat de scan gratis is én we laten zien waar de duurzame mobiliteitskansen liggen, kunnen werkgevers en ondernemers er direct mee aan de slag. Dat wordt als bijzonder prettig ervaren’, aldus Vierkant.

Nieuwe plannen
IJmond Bereikbaar gaat in 2024 uiteraard door met het aanbieden van de gratis mobiliteitsscans. ‘Bovendien gaan we onderzoeken wáár we het beste deelfietsen kunnen plaatsen, zodat bijvoorbeeld ook een relatief afgelegen bedrijventerrein als De Trompet in Heemskerk beter bereikbaar wordt’, weet Vierkant.
IJmond Bereikbaar gaat volgend jaar tevens werksessies duurzame mobiliteit houden. ‘We kijken dan samen met bedrijven of er een andere manier van denken over mobiliteit kan worden bewerkstelligd. Doel is om daarbij te komen tot zeer concrete resultaten, waarmee de IJmond-werkgevers snel en adequaat aan de slag kunnen.’
Ook de doorfietsroute door de IJmond is een aandachtspunt. ‘We gaan met de IJmond-gemeenten kijken hoe we die verder kunnen verbeteren. Bovendien willen we de fiets-app Toogethr extra challenges geven, zodat de werknemers nóg meer de auto laten staan. Stel: je wordt ’s ochtends wakker, het regent en je denkt: vandaag ga ik écht niet op de fiets naar mijn werk. Als die app dan tegen je zegt ‘ga juist wel lekker fietsen want je krijgt vandaag dubbele punten’, hoe mooi zou dat zijn.’

Bereikbaarheid cruciaal
OV IJmond- én IJmond Bereikbaar-voorzitter Leen Wisker is erg content over de resultaten. ‘De bereikbaarheid van de IJmond is een zeer belangrijk onderdeel voor ons als ondernemers en het regionale bedrijfsleven. Dat we onze mobiliteit in deze tijd van duurzame transitie ook op een mooie, groene manier kunnen doen, geeft mij veel vertrouwen voor een uitstekend bereikbare IJmond. Voor nu én in de toekomst.’