Formule voor succes
Wethouder Stephanie Onclin: “We zien dat de samenwerking tussen de vastgoedtafel, ondernemers en gemeente vruchten afwerpt. BIZ Stadshart, de vastgoedtafel en de nieuwe plintenstrategie die de gemeente binnenkort presenteert, illustreren in mijn optiek perfect het adagium: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Deze succesvolle samenwerking, wat een mooi voorbeeld is voor andere uitdagingen waarvoor ondernemers en gemeente samen aan de lat staan, plaatst ons zelfs voor een volgende uitdaging. Namelijk voor de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de leegstand niet te laag wordt en er nog voldoende ruimte is voor nieuwe initiatieven? Succes lijkt zo een luxe probleem, maar juist ook dit vraagstuk leent zich bij uitstek voor een goede samenwerking tussen de gemeente en al haar stakeholders. Uiteindelijk varen alle inwoners en ondernemers er wel bij als Zaanstad ruimte biedt aan samenwerking en innovatieve nieuwe impulsen.”


Pilot Makelpunt
Een ander resultaat van de samenwerking tussen ondernemers en gemeente is het Makelpunt (www.makelpuntzaanstad.nl). Op dit platform kunnen locatie-zoekers en
locatie- aanbieders voor culturele, maatschappelijke of commerciële activiteiten elkaar makkelijk vinden, zonder tussenkomst van de gemeente. Denk aan flexwerkplekken, een kunstgalerie of een ander soort bedrijfsruimte. Beschikbare werklocaties worden zo beter benut onder het motto: ‘Maak de stad mooier door haar te delen’. De pilot ‘Makelpunt’ van zes maanden ging live in februari 2024.