TIPS & ADVIES

ProMobility blikt vooruit op 2024 

Blik samen met Marc en Dick vooruit op 2024 in dit persoonlijke duo-interview. Ontdek de ProMobility-doelen en krijg inzicht in hun persoonlijke ambities. Zij delen hoe persoonlijke aandacht de kern vormt van klanttevredenheid en bespreken hun gerichte aanpak voor regionale groei. Duik dieper in de strategie van ProMobility, waarbij mobiliteitspartnerschap met MaaS, fietslease en CO2-rapportage centraal staan.

Recent zijn jullie opnieuw verkozen tot beste leasemaatschappij van Nederland, voor het derde jaar op rij. Wat betekent dit voor jullie persoonlijk en hoe zal het ProMobility beïnvloeden in 2024?

Marc: ”Het is een erkenning van onze klanten voor het werk dat we doen. En dat voelt geweldig. We hebben in de afgelopen jaren steeds hogere cijfers gekregen in klanttevredenheid. Het gaat erom die persoonlijke aandacht te behouden en te blijven voldoen aan de verwachtingen. Aandacht, dat is de sleutel tot klanttevredenheid. Elk mens wil aandacht. En wij geven die, met oprechte interesse.”

Dick: “We zijn trots dat we voor de derde keer zijn verkozen tot beste leasemaatschappij van Nederland, zeker omdat we het opnemen tegen grote spelers. Het motiveert ons om onze persoonlijke aanpak te behouden, zoals Marc ook zegt. Onze focus blijft regionaal en we willen blijven groeien met behoud van onze waarden en persoonlijke aanpak. ProMobility is een fantastisch bedrijf met veel facetten en we willen die kracht behouden. We hebben wat dat betreft al jaren dezelfde werkwijze, volgens ons motto Goed voor Elkaar. Daar houden we al jaren aan vast. Ook in 2024 verandert daar niets aan. We blijven die aandacht geven.”


Jullie breiden de dienstverlening van zakelijk leasen verder uit met Mobility as a Service, fietslease en de CO2-rapportagetool. Daarmee positioneren jullie steeds meer als mobiliteitspartner. Hoe beïnvloedt dat de werkwijze van ProMobility?

Dick: “Klopt. Maar dat neemt niet weg dat we dezelfde werkwijze meenemen in het aanbieden van deze nieuwe dienstverleningen. Bij grotere bedrijven, die we gaan benaderen voor CO2-rapportage, nemen we ons DNA mee. Dit is cruciaal, want het gaat niet alleen om een schitterende website of digitale processen, maar vooral om persoonlijke betrokkenheid.”

Marc: “Ook nieuwe mensen die bij ons komen werken krijgen die werkwijze vanaf de eerste dag mee. Bij de werving nemen we het gedachtengoed Goed voor Elkaar al mee. Nieuwe teamleden, zoals Omar en Sylvia, spreken dezelfde taal en begrijpen hoe we werken. Met de uitbreiding van onze diensten en ons team doen we een stap naar voren, we laten nog meer bedrijven kennismaken met onze mobiliteitsmogelijkheden. We focussen op de regio, waar we onze relaties kennen. Met de groeiende focus op mobiliteitspartnerschap verschuiven we naar een adviserende rol. Het gaat niet alleen om leasen; we spelen nu een adviserende functie in mobiliteit, zelfs richting HR voor grotere bedrijven.”


Jullie hebben ieder je eigen regio. Marc in groot Rotterdam en Dick in groot Amsterdam. Deze regio’s liggen best verder uit elkaar. Wat is de invloed van die afstand op jullie aanpak?

Marc: “Bij landelijk opererende bedrijven onder één naam kom je ook verschillende culturen tegen. Ze hebben allemaal een eigen regionaal karakter. Dat zie je al bij organisaties die twee vestigingen op een paar kilometer afstand hebben. Dat is heel logisch. Een aandachtspunt waar we ons van bewust zijn is dat we voortdurend in contact moeten blijven, dat we aandacht houden voor elkaar. Zo voorkomen we ruis en misverstanden. We komen daarom regelmatig bij elkaar, om op een positieve manier door te groeien.”

Dick: “Wat ons verbindt, is dat Marc en ik samen zijn gestart en met liefde naar ons bedrijf kijken. We hebben het uitgebouwd op onze manier. Het voordeel en de kracht zijn wellicht juist de grote afstand tussen onze regio's. We hebben beiden een bepaalde richting voor ogen; de één neigt misschien wat meer naar links en de ander naar rechts, maar uiteindelijk streven we naar hetzelfde doel.”


Wat zijn jullie persoonlijke doelen voor het komende jaar?

Dick: “Ik wil doorpakken op finance en data. Dus vanuit financieel perspectief kijken naar wat er gebeurt binnen het bedrijf en daaromheen dashboarden bouwen. Meer vanuit die kennis en inzichten het bedrijf gaan sturen. Ik ben altijd al op cijfers gericht, het helpt ons keuzes te maken en onze klanten inhoudelijk te adviseren. Nu we verder groeien en meer diensten aanbieden is die behoefte sterker geworden. Onderaan de streep moet natuurlijk een plus staan, maar waarom is die plus een plus? Wij hebben zoveel verschillende geldstromen binnen ProMobility, dat we moeten weten waar we naar kijken. Ik vind dat dit onze verantwoordelijkheid is. Ook naar onze klanten. We gaan een wederzijdse verplichting met elkaar aan. Je moet je voorstellen dat we het over forse bedragen hebben met de hoeveelheid leasecontracten die wij nu hebben. Schadekosten bijvoorbeeld, die gingen vorig jaar over de miljoen euro. Als je dan kijkt naar schade, wat betekent dat dan? Dat moet je weten. We hebben altijd gezorgd voor een adequate financiële verslaglegging, dat is altijd netjes op orde, maar ik wil dat die vanuit finance een meer voorspellende waarde krijgt.”

Marc: “Wat ik met name wil laten gebeuren is dat Richard en Jeffrey nog een stapje verder naar voren zetten als operationeel verantwoordelijken voor onze beide regio’s. Jeffrey in Wormerveer en Richard in Geervliet. Goed voor Elkaar betekent voor ons namelijk ook dat we ons team de ruimte bieden om verder te ontwikkelen en door te groeien. Ik wil dat Jeffrey en Richard nog meer het gevoel krijgen dat het ook hun winkel. Daarin wil ik ze in 2024 meer gaan begeleiden. Dat verdienen die jongens.”

ProMobility Zaanstreek

Soldaatweg 11

1521 RK Wormerveer

075 642 0100

omar@promobility.nl

www.promobility.nl