‘Deze ontwikkelingen in de zorg zouden gerelateerd kunnen zijn aan de groeiende aandacht voor de negatieve effecten van (schijn)zelfstandigen in de zorg’, zegt Knoben hierover. ‘Kabinet en brancheorganisaties hebben concrete afspraken gemaakt om de inhuur van zzp’ers in de zorg te beteugelen. Het zou logisch zijn als daardoor het aantal starters afneemt en er de nodige zzp’ers stoppen.’


Dat de sector Horeca het niet gemakkelijk heeft, blijkt uit de bedrijvendynamiek over 2023 opnieuw. Er is ten opzichte van 2022 een toename van het aantal stoppers met 15% en de sector kampt met een hoger dan gemiddeld aantal faillissementen.


Knoben: ‘Bedrijven in de horeca hebben het lastig. De concurrentie is groot, niet alleen met andere horecabedrijven maar ook van bezorgdiensten en supermarkten. Daardoor is het vaak lastig om de prijzen te verhogen terwijl de kosten zoals huren, salarissen en energie, wel oplopen. De marges staan daardoor onder druk en dus vallen er relatief veel bedrijven uit.’


De Bouwnijverheid tenslotte kende in het afgelopen jaar een uittocht, er is vergeleken met 2022 geen toename van het aantal starters maar wel een forse stijging van het aantal stoppers, met 19%.


‘De bouw lijkt last te hebben van beperkingen in de nieuwbouw. De vraag naar nieuwe huizen is enorm maar vanwege vergunningsproblemen en kostenstijgingen wordt er toch maar beperkt gebouwd’, aldus Knoben.